pākatindriyā, Ud 4-2
pākatindriye, Ud 4-2
pākatindriyo, Iti 91, 92
pāceti, Dhp 135
pācenti, Dhp 135
pāṭaligamo, Ud 8-6
pāṭaligāmaṁ, Ud 8-6
pāṭaligāmiyā, Ud 8-6
pāṭaligāmiye, Ud 8-6
pāṭaligāmiye, Ud 8-6
pāṭaligāmiyesu, Ud 8-6
pāṭaligāme, Ud 8-6
pāṭaliputtaṁ, Ud 8-6
pāṭaliputtassa, Ud 8-6
pāṭikaṅkhaṁ, Iti 45, 46, 47
pāṭikaṅkhaṁ, Ud 4-1
pāṭikaṅkhā, Iti 28, 29, 41
pāṭipado, Iti 84
pāṭibhogo, Iti 1, 2, 3, 4, 5, 6
pāṭibhogo, Ud 2-8, 3-2
pāṇabhutesu, Ud 2-1
pāṇabhūtatthi, Khp 9-4
pāṇam, Iti 27
pāṇam, Dhp 246
pāṇātipātā, Iti 74
pāṇātipātā, Khp 2,
pāṇāni, Dhp 270
pāṇānipātino, Iti 93
pāṇinaṁ, Dhp 135
pāṇinā, Dhp 124, 285
pāṇimhi, Dhp 124
pāṇihi, Ud 6-8
pāṇupetaṁ, Ud 5-3
pāṇe, Iti 27
pātito, Dhp 407
pātimokkhaṁ, Ud 5-5
pātimokkhan, Ud 5-5
pātimokkhasaṁvarasaṁvuto, Ud 4-1
pātimokkhasaṁvarasaṁvutā, Iti 111
pātimokkhasaṁvarasaṁvutānaṁ, Iti 111
pātimokkhasaṁvarasaṁvuto, Iti 97
pātimokkhe, Ud 4-6
pātimokkhe, Dhp 185, 375
pātuṁ, Ud 2-6
pātubhavanti, Iti 83
pātubhavanti, Ud 1-1, 1-2, 1-3
pāturahesuṁ, Ud 3-3
pāturahosi, Ud 3-2, 3-3
pātheyyam, Dhp 235, 237
pādaṁ, Iti 92
pādaṁ, Ud 6-4, 8-5
pādasaṁyato, Dhp 362
pādānaṁ, Iti 106
pādāsi, Ud 3-7
pāde, Iti 92
pāde, Ud 1-10, 2-8, 5-6, 8-5, 8-6
pādehi, Iti 109
pādehi, Ud 8-7
pādo, Ud 6-4
pānaṁ, Iti 75
pānañ, Iti 75
pānabhojanaṁ, Iti 101
pānabhojanaṁ, Khp 7-3
pānabhojane, Dhp 249
pānīyaṁ, Ud 4-5, 7-9, 8-5
pānīyañ, Ud 8-5
pānīyan, Ud 7-9, 8-5
pānīyāni, Ud 4-5
pānena, Iti 106
pāpaṁ, Iti 25, 39, 40, 76, 89
pāpaṁ, Ud 5-8
pāpaṁ, Dhp 17, 69, 71, 117, 119, 120, 124, 125, 161, 165, 173, 176
pāpakaṁ, Iti 39, 110
pāpakaṁ, Ud 5-4, 8-5, 8-7
pāpakaṁ, Khp 6-11
pāpakaṁ, Dhp 66
pāpakato, Iti 39
pāpakammaṁ, Iti 25, 89
pāpakammā, Dhp 127
pāpakammino, Dhp 126
pāpakā, Ud 4-1
pāpakā, Dhp 242
pāpakārī, Dhp 15, 17
pāpake, Ud 1-5, 6-3
pāpake, Dhp 78
pāpakena, Iti 32
pāpakehi, Ud 4-1
pāpako, Ud 8-6
pāpako, Dhp 211
pāpacetasaṁ, Iti 50
pāpañ, Dhp 267, 412
pāpadhammaṁ, Ud 5-5
pāpadhammā, Iti 48, 74, 91
pāpadhammā, Ud 4-8
pāpadhammā, Dhp 248, 307
pāpadhammo, Iti 74
pāpadhammo, Ud 5-5
pāpan, Iti 30, 31
pāpam, Ud 5-8
pāpamittatāya, Iti 89
pāpasakhā, Iti 76
pāpasmiṁ, Iti 76
pāpasmiṁ, Dhp 116
pāpassa, Dhp 117, 121
pāpā, Iti 48, 91
pāpā, Khp 5-7
pāpā, Dhp 116, 307
pāpānaṁ, Dhp 265, 333
pāpāni, Ud 5-3
pāpāni, Dhp 119, 123, 136, 265, 269, 330
pāpikaṁ, Dhp 164
pāpikā, Dhp 310
pāpikāya, Iti 32
pāpicchānaṁ, Iti 89
pāpicchāya, Iti 89
pāpiccho, Iti 40, 89
pāpima, Ud 6-1
pāpimato, Iti 68
pāpimantaṁ, Ud 6-1
pāpimā, Ud 6-1
pāpiyo, Ud 4-3
pāpiyo, Dhp 42, 76
pāpuṇāti, Ud 4-1
pāpuṇitvā, Iti 109
pāpuṇe, Iti 16, 17, 37, 89
pāpuṇe, Dhp 138
pāpe, Ud 5-6
pāpena, Ud 5-8
pāpenti, Iti 76
pāpehi, Iti 48, 91
pāpehi, Dhp 307
pāpo, Dhp 119
pāmojjakaraṇaṭṭhānaṁ, Iti 104
pāmojjabahulo, Dhp 376, 381
pāraṁ, Dhp 385
pāraṁgatā, Iti 58
pāragataṁ, Iti 38
pāragato, Iti 69, 109
pāragato, Dhp 414
pāragavesino, Dhp 355
pāragā, Iti 46
pāragāmino, Dhp 85
pāragu, Ud 1-7
pāraguṁ, Iti 38, 46
pāragun, Iti 100
pāragū, Dhp 348, 384
pāram, Dhp 86
pārāpāraṁ, Dhp 385
pāricariyāya, Iti 106
pāripūriṁ, Ud 6-3
pārimatīre, Ud 8-6
pārileyyakaṁ, Ud 4-5
pārileyyake, Ud 4-5
pālenti, Iti 42
pāleyyuṁ, Iti 42
pāvaṁ, Ud 8-5
pāvako, Dhp 71, 140
pāvā, Ud 8-5
pāvāyaṁ, Ud 1-7, 8-5
pāvisi, Ud 1-6, 2-3, 2-6, 3-7, 4-1, 4-5, 5-4, 5-6, 5-8, 6-1, 7-4, 8-6
pāvisiṁ, Ud 4-1, 5-8
pāsādam, Iti 38
pāsādā, Ud 5-1
pāsādikaṁ, Ud 1-10, 4-1, 5-6
pāsādikatarā, Ud 3-2
pāsādikatarāni, Ud 3-2
pāhuneyyo, Iti 90
pi, Iti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
pi, Ud 1-8, 1-9, 1-10, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10, 3-2, 3-3, 3-4, 3-7, 3-8, 3-10, 4-1, 4-4, 4-5, 4-8, 5-1, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-8, 7-6, 7-7, 7-9, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8
pi, Khp 1, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 8-4, 8-7, 8-12, 9-7
pi, Dhp 19, 20, 43, 55, 63, 64, 82, 94, 108, 119, 120, 121, 122, 142, 151, 166, 181, 220, 224, 227, 230, 235, 237, 259, 284, 288, 306, 338, 346, 347, 366
piṭṭhito, Iti 92
piṭṭhito, Ud 6-1, 7-5, 8-6
piṇḍakena, Ud 5-6
piṇḍapātaṁ, Ud 3-7, 8-5
piṇḍapātapaṭikkantā, Ud 4-8, 6-4, 6-5, 6-6, 6-8, 7-3, 7-10
piṇḍapātapaṭikkantānaṁ, Ud 2-2, 3-8, 3-9
piṇḍapātapaṭikkanto, Ud 1-10, 4-1, 4-5, 5-8, 6-1
piṇḍapātapaṭilābhāya, Ud 1-6, 3-7
piṇḍapātahetu, Iti 105
piṇḍapātā, Ud 8-5
piṇḍapātikaṁ, Ud 4-6
piṇḍapātikassa, Ud 3-7, 3-8
piṇḍapātikā, Ud 3-8
piṇḍapātiko, Ud 3-8, 4-6
piṇḍapātehi, Ud 8-5
piṇḍapāto, Ud 3-7
piṇḍāya, Ud 1-6, 1-10, 2-3, 2-6, 3-7, 3-8, 4-1, 4-5, 4-8, 5-3, 5-4, 5-8, 6-1, 6-4, 6-5, 6-6, 6-8, 7-3, 7-4, 7-10
piṇḍāyā, Ud 1-10
piṇḍiyālopo, Iti 101
piṇḍolabhāradvājaṁ, Ud 4-6
piṇḍolabhāradvājo, Ud 4-6
piṇḍolo, Iti 91
piṇḍolyaṁ, Iti 91
pitaraṁ, Dhp 294, 295
pitari, Khp 8-7
pitā, Dhp 43, 288
pittaṁ, Khp 3,
pithīyati, Dhp 173
pipāsavinayo, Iti 90
pipāsitosmi, Ud 8-5
pipphaliguhāyaṁ, Ud 1-6, 3-7
pibaṁ, Dhp 205
piyaṁ, Iti 22
piyaṁ, Ud 8-8
piyaṁ, Khp 8-12
piyaṁ, Dhp 130, 157, 211, 217, 220
piyaggāhī, Dhp 209
piyataramattanā, Ud 5-1
piyataro, Ud 5-1
piyato, Dhp 212
piyarūpaṁ, Ud 2-7
piyarūpasātagadhitaṁ, Iti 95
piyarūpasātarūpan, Iti 109
piyarūpasātarūpena, Iti 109
piyarūpassādagathitāse, Ud 2-7
piyarūpena, Ud 2-8
piyassa, Iti 22
piyā, Ud 8-8
piyānaṁ, Dhp 210
piyāni, Ud 8-8
piyāpāyo, Dhp 211
piyāppiyaṁ, Dhp 211
piye, Ud 8-8
piyehi, Dhp 210, 390
piyo, Ud 2-7, 5-1
piyo, Dhp 77
pilindivaccha, Ud 3-6
pilindivacchaṁ, Ud 3-6
pilindivacchassa, Ud 3-6
pilindivaccho, Ud 3-6
pivati, Ud 4-5
pivatu, Ud 7-9, 8-5
pivāmi, Ud 4-5
pivāsiṁ, Ud 4-5
pivitvā, Ud 2-6, 8-5
pivissati, Ud 8-5
pivissāmī, Ud 8-5
pisācañ, Ud 1-7
pisāco, Ud 1-7
pihakaṁ, Khp 3,
pihayaṁ, Dhp 365
pihayanti, Iti 41
pihayanti, Ud 3-7, 3-8
pihayanti, Dhp 94, 181
pihetattānuyoginaṁ, Dhp 209
, Ud 3-10
pītipāmojjaṁ, Dhp 374
pītibhakkhā, Dhp 200
pītisomanassajātaṁ, Ud 2-8
pītisomanassajātā, Ud 2-8
pītisomanassajāto, Ud 2-8
pītvā, Ud 8-5
pītvā, Dhp 205
pīḷitassa, Khp 8-2
puggalaṁ, Iti 20, 21, 91
puggalaṁ, Ud 5-5
puggalam, Dhp 344
puggalassaṭṭhisañcayo, Iti 24
puggalā, Iti 75, 84
puggalā, Khp 6-6
puggale, Khp 8-7
puggalo, Iti 20, 21, 24, 32, 33, 70, 71, 75, 84
puggalo, Ud 5-5
puccha, Ud 2-8, 5-6
pucchatī, Ud 2-8, 5-6
puññaṁ, Iti 27, 83, 90
puññaṁ, Ud 8-5
puññaṁ, Khp 7-12
puññaṁ, Dhp 18, 116, 118, 196, 331
puññakaro, Iti 71
puññakiriyavatthu, Iti 60
puññakiriyavatthūnī, Iti 60
puññakiriyāsu, Iti 23
puññakkhayo, Khp 8-5
puññakkhettaṁ, Iti 90
puññakkhette, Iti 90
puññañ, Dhp 267, 412
puññapāpapahīṇassa, Dhp 39
puññapekkho, Dhp 108
puññam, Iti 22, 60
puññasampadā, Khp 8-16
puññassa, Dhp 118, 122
puññānaṁ, Iti 22
puññāni, Iti 22
puññāni, Khp 8-9
puññāni, Dhp 220
puññena, Ud 3-7
puṭabhedanaṁ, Ud 8-6
puttaṁ, Ud 2-8, 2-10, 8-6
puttaṁ, Khp 9-7
puttadārassa, Khp 5-5
puttan, Ud 2-8
puttapasuṁ, Iti 80
puttapasusammattaṁ, Dhp 287
puttam, Iti 74
puttam, Dhp 84
puttasambādhasayanaṁ, Ud 6-2
puttassa, Iti 74
puttassa, Ud 2-10
puttā, Iti 74, 100
puttā, Dhp 62, 288
puttānaṁ, Iti 106
puttānī, Ud 2-8
putte, Ud 8-8
puttena, Ud 1-8
puttesu, Dhp 345
puttehi, Ud 8-8
putto, Iti 74
putto, Ud 1-8, 2-8, 2-10
puthu, Ud 2-7, 5-1
puthujjane, Dhp 59
puthubhūtaṁ, Ud 6-1
puthū, Ud 3-10
puna, Iti 14, 82, 84, 99
puna, Ud 3-7, 4-1, 5-5, 8-6
puna, Khp 9-10
puna, Dhp 154, 238, 348
punappunaṁ, Dhp 117, 118, 153, 325, 337, 338, 342
punappunan, Iti 83
punabbhavaṁ, Iti 8, 73
punabbhavan, Iti 49, 93, 95, 104
punabbhavo, Iti 94
punabbhavo, Ud 3-10, 4-9
punar, Iti 22
punar, Dhp 338
punāyanti, Iti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
pupphaṁ, Dhp 49, 51, 52
pupphagandho, Dhp 54
puppham, Dhp 44, 45
puppharāsimhā, Dhp 53
pupphāni, Dhp 47, 48, 377
pubbaṅgamā, Iti 40
pubbadevā, Iti 106
pubbanimittāni, Iti 83
pubbanhasamayaṁ, Ud 1-6, 2-3, 2-6, 3-7, 4-1, 4-3, 4-5, 4-8, 5-4, 5-8, 6-1, 6-4, 6-5, 6-6, 6-8, 7-3, 7-4, 7-10, 8-5, 8-6
pubbaparāni, Dhp 352
pubbācariyā, Iti 106
pubbāpariyaṁ, Ud 5-10
pubbārāme, Ud 2-9, 5-5, 6-2, 8-8
pubbe, Ud 2-10, 3-6, 4-5, 6-3
pubbe, Khp 5-3, 7-9
pubbe, Dhp 172, 423
pubbenivāsaṁ, Iti 99
pubbenivāsaṁ, Ud 3-6
pubbenivāsaṁ, Dhp 423
pubbo, Khp 3,
purakkhatā, Dhp 342, 343
purato, Ud 1-8, 2-1, 3-3, 8-5
puratthābhimukho, Ud 8-6
puratthimaṁ, Ud 8-6
purāṇaṁ, Khp 6-14
purāṇakammavipākajaṁ, Ud 3-1
purāṇadutiyikā, Ud 1-8
purāṇadutiyikāya, Ud 1-8
purāṇasālohitā, Ud 1-10
purāṇāni, Dhp 156
purimāni, Ud 5-5
purisa, Iti 109
purisa, Dhp 248
purisaṁ, Iti 50
purisaṁ, Ud 6-4
purisaṁ, Dhp 219
purisakiccaṁ, Ud 4-8
purisadammasārathi, Iti 84
purisapuggalassa, Iti 25
purisamedhaṁ, Iti 27
purisayugāni, Iti 90
purisassa, Iti 109
purisassa, Khp 8-6
purisā, Ud 6-2
purisājañña, Iti 82
purisājañño, Dhp 193
purisādhamaṁ, Iti 75
purisādhame, Dhp 78
purisuttame, Dhp 78
purisuttamo, Iti 61
purisena, Ud 4-3
puriso, Iti 15, 75, 105, 109
puriso, Ud 3-2, 3-3, 4-3, 4-8, 6-2, 6-4, 8-6
puriso, Khp 8-1
puriso, Dhp 117, 118, 143, 152
pure, Dhp 326, 348, 421
purekataṁ, Ud 3-1
purekkhato, Ud 8-5
purekkhatvā, Ud 8-6
purekkhārañ, Dhp 73
pūgā, Ud 6-8
pūjanā, Dhp 106, 107
pūjanīyānaṁ, Khp 5-2
pūjayato, Dhp 195, 196
pūjayanti, Ud 8-6
pūjaye, Dhp 106, 107
pūjā, Khp 5-2, 7-5, 7-12
pūjā, Dhp 73
pūjārahe, Dhp 195
pūjitā, Iti 106
pūjitā, Ud 3-8, 6-10, 8-6
pūjito, Ud 1-10, 2-4, 3-8, 4-8, 6-10
pūjito, Dhp 303
pūti, Iti 76
pūtimacchaṁ, Iti 76
pūtimuttaṁ, Iti 101
pūtisandeho, Dhp 148
pūrati, Dhp 121, 122
pūrato, Ud 7-9
pūrattaṁ, Ud 5-5
pūrā, Ud 8-6
pūrā, Khp 7-8
pūrito, Ud 7-9
pūrimāni, Ud 5-5
pūruto, Ud 7-9
pūreti, Iti 75
pūreti, Ud 3-7
pūretvā, Ud 3-7
pūresuṁ, Ud 7-9
pecca, Iti 48, 76, 106
pecca, Ud 2-3, 4-8
pecca, Dhp 15, 16, 17, 18, 131, 132, 306
petā, Khp 7-6
petāna' , Khp 7-12
petānaṁ, Khp 7-7, 7-8, 7-9
petānam, Khp 7-10
pettivisayaṁ, Iti 93
petteyyatā, Dhp 332
pemato, Dhp 213
pesakāravaṇṇaṁ, Ud 3-7
pesakāravisikhā, Ud 1-6
peso, Dhp 247
pokkharapatte, Dhp 401
pokkharā, Iti 88
pokkharā, Dhp 336
poṭṭhabbe, Ud 3-8
porāṇam, Dhp 227
posa, Ud 1-8
posakā, Iti 106
posassa, Dhp 104, 125
poso, Dhp 228
plavati, Dhp 334
phaṇaṁ, Ud 2-1
phandanaṁ, Dhp 33
pharati, Iti 91
pharusaṁ, Ud 4-8
pharusaṁ, Dhp 133, 138
pharusāhi, Ud 2-4, 4-8
phalaṁ, Iti 22, 45, 46, 47
phalam, Dhp 334
phalānaṁ, Iti 45, 46, 47
phalāni, Dhp 164
phaliṁsu, Ud 6-1
phallati, Dhp 164
phassanirodhā, Ud 1-2, 1-3
phassanirodho, Ud 1-2, 1-3
phassapaccayā, Ud 1-1, 1-3
phassapareto, Ud 3-10
phassaye, Iti 109
phassā, Ud 2-4
phassāyatanesu, Ud 3-5
phasso, Ud 1-1, 1-3
phālo, Ud 6-4
phāsu, Ud 4-5
phāsukā, Dhp 154
phāsuvihāraṁ, Ud 2-8
phāsuvihārañ, Ud 5-6
phītañ, Ud 6-1
phuṭo, Dhp 218
phuṭṭhaṁ, Ud 2-6
phuṭṭhassa, Iti 112
phuṭṭhassa, Khp 5-11
phuṭṭhā, Ud 2-8
phuṭṭhā, Dhp 83
phuṭṭhuṁ, Iti 34, 79, 80, 110
phuṭṭho, Iti 63
phuṭṭho, Ud 2-6
phusaṁ, Iti 72
phusati, Iti 89
phusanti, Ud 2-4
phusanti, Dhp 23
phusayitvā, Iti 51, 73
phusāmi, Dhp 272
phusāyati, Ud 1-7
phusituṁ, Ud 3-8
phuse, Iti 34, 47
phuseyyu, Dhp 133
phuseyyuṁ, Ud 2-4
phussitagge, Khp 6-12
phūsituṁ, Ud 3-8
pheṇūpamaṁ, Dhp 46
phoṭṭhabbe, Ud 3-8

last updated: October 2006