7-2: Visā, Vīsati (Vīsa)
7-2: Twenty

 

Abstract:

 

all three genders singular:
 
case:
 
vīsā vīsaṁ vīsati nomimative - paṭhamā
vīsaṁ vīsatiṁ accusative - dutiyā
vīsāya vīsatiyā instrumental - tatiyā
vīsāya vīsatiyā dative - catutthī
vīsāya vīsatiyā ablative - pañcamī
vīsāya vīsatiyā genitive - chaṭṭhī
vīsāya vīsāyāṁ vīsatiyā vīsatiyaṁ locative - sattamī

 

Sentences:

 

Pulliṅgarūpāni vuccante:
The masculine forms are illustrated:

 

Vīsā bhikkhavo tiṭṭhanti (nom.)
Vīsaṁ bhikkhavo tiṭṭhanti
Vīsati bhikkhavo tiṭṭhanti

Twenty monks remain

 

Vīsaṁ bhikkhavo passati (acc.)
Vīsatiṁ bhikkhavo passati

He sees twenty monks

 

Vīsāyā bhikkhūhi desito (inst.)
Vīsatiyā bhikkhūhi desito

Taught by twenty monks

 

Vīsāya bhikkhūsu patiṭṭhitaṁ (loc.)
Vīsāyaṁ bhikkhūsu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiya bhikkhūsu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiyaṁ bhikkhūsu patiṭṭhitaṁ

Well established in twenty monks

 

Itthiliṅgarūpāni vuccante:
The feminine forms are illustrated:

 

Vīsā kaññāyo pi tiṭṭhanti (nom.)
Vīsaṁ kaññāyo pi tiṭṭhanti
Vīsati kaññāyo pi tiṭṭhanti

Twenty girls remain

 

Vīsaṁ kaññāyo pi passati (acc.)
Vīsatiṁ kaññāyo pi passati

He sees twenty girls

 

Vīsāyā kaññāhi kammaṁ kataṁ (inst.)
Vīsatiyā kaññāhi kammaṁ kataṁ

The deed was done by twenty girls

 

Vīsāya kaññāsu patiṭṭhitaṁ (loc.)
Vīsāyaṁ kaññāsu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiya kaññāsu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiyaṁ kaññāsu patiṭṭhitaṁ

Well established in twenty girls

 

Napuṁsakaliṅgarūpāni vuccante:
The neuter forms are illustrated:

 

Vīsā cittāni uppajjanti (nom.)
Vīsaṁ cittāni uppajjanti
Vīsati cittāni uppajjanti

Twenty thoughts arise

 

Vīsaṁ cittāni pi passati (acc.)
Vīsatiṁ cittāni pi passati

He sees twenty thoughts

 

Vīsāyā cittehi kammaṁ kataṁ (inst.)
Vīsatiyā cittehi kammaṁ kataṁ

The deed was done by twenty hearts

 

Vīsāya cittesu patiṭṭhitaṁ (loc.)
Vīsāyaṁ cittesu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiya cittesu patiṭṭhitaṁ
Vīsatiyaṁ cittesu patiṭṭhitaṁ

Well established in twenty hearts

 

Tathā ekavīsa dvāvīsa bāvīsa tevīsa catuvīsa-iccādi pi
Similarly for twenty-one, twenty-two (1st form) , twenty-two (2nd form), twenty-three, twenty-four, and so on.

 

Iti Dutiyo Pāṭho
Such is the Second Lesson