14. Buddhavagga

Pāḷi 179 [14.1] Buddha

yassa jitaṁ nāvajīyati,
jitaṁ assa no yāti koci loke,
tam buddham anantagocaraṁ
apadaṁ kena padena nessatha.

Patna 276 [15.16] Āsava

yassa jitaṁ nā 'ppajjīyati
jitam assā na upeti antako |
taṁ buddham anomanikramaṁ
apadaṁ kena padena nehisi ||

Gāndhārī

Udānavarga 29.52 Yuga

yasya jitaṁ nopajīyate
jitam anveti na ka cid eva loke |
taṁ buddham anantagocaraṁ
hy apadaṁ kena padena neṣyasi //

Mahāvastu iii. pg. 91

yasya jitaṁ nātha jīvati
jitam asya na jināti antako |
taṁ buddham anantagocaraṁ
apadaṁ kena padena neṣyatha ||

 

Pāḷi 180 [14.2] Buddha

yassa jālinī visattikā,
taṇhā natthi kuhiñci netave,
tam buddham anantagocaraṁ
apadaṁ kena padena nessatha.

Patna 277 [15.17] Āsava

yassa jālinī visattikā
tahnā nāsti kahiṁ ci netaye |
taṁ buddham anantagocaraṁ
apadaṁ kena padena nehisi ||

Gāndhārī

Udānavarga 29.53 Yuga

yasya jālinī viṣaktikā
tṣṇā nāsti hi lokanāyinī |
taṁ buddham anantagocaraṁ
hy apadaṁ kena padena neṣyasi //

Mahāvastu iii. pg. 92

yasya jālinī samūhatā
tṣṇā nāsya kahiṁ pi netrikā |
taṁ buddham anantavikramaṁ
apadaṁ kena padena neṣyatha ||

 

Pāḷi 181 [14.3] Buddha

ye jhānapasutā dhīrā
nekkhammūpasame ratā,
devā pi tesaṁ pihayanti,
sambuddhānaṁ satīmataṁ.

Patna 244 [14.6] Khānti

ye jhānaprasutā dhīrā
nekkhaṁmo 'paśame ratā |
devā pi tesaṁ prihayanti
saṁbuddhānāṁ satīmatāṁ ||

Gāndhārī

Udānavarga 21.9 Tathāgata

ye dhyānaprastā dhīrā
naiṣkramyopaśame ratāḥ /
devāpi sphayanty eṣāṁ
buddhānāṁ śrīmatāṁ sadā ||

 

Pāḷi 182 [14.4] Buddha

kiccho manussapaṭilābho,
kicchaṁ maccāna’ jīvitaṁ,
kicchaṁ saddhammasavanaṁ,
kiccho buddhānam uppādo.

Patna 334 [18.8] Dadantī

kiccho buddhāna uppādo
kicchā dhammassa deśanā |
kiccho śraddhapaṭīlābho
kicchaṁ maccāna jīvitaṁ ||

Gāndhārī 263 [16.5] [Prakiṇakavaga?]

kiche maṇuśapradilabhu
kicha macaṇa jivida
kiche sadhamaśramaṇa
kiche budhaṇa upaya.

Udānavarga

 

Pāḷi 183 [14.5] Buddha

sabbapāpassa akaraṇaṁ,
kusalassa upasampadā,
sacittapariyodapanaṁ
etaṁ buddhāna’ sāsanaṁ.

Patna 357 [19.16] Citta

sabbapāpassa akaraṇaṁ
kuśalassa apasaṁpadā |
sacittapariyodamanaṁ
etaṁ buddhāna śāsanaṁ ||

Gāndhārī

Udānavarga 28.1 Pāpa

sarvapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadaḥ /
svacittaparyavadanam
etad buddhasya śāsanam //

Bhikṣuṇī Vinaya pg 69 & 99

sarvapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasampadā |
svacittaparyodavanam
etad buddhānuśāsanan ti ||

Śarīrārthagāthā vs 34

sarvapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadā |
svacittaparyavadamanam
etaṁ buddhānuśāsanaṁ ||

Prātimokṣasūtram (Sū), concl. vs 7

sarvapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadaḥ
svacittaparyavadanam
etad buddhasya śāsanaṁ

Prātimokṣasūtram (Mā-L), concl. vs 4

sarvapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadā |
svacittaparyodapanaṁ
etaṁ buddhānuśāsanam ||

Three Buddhist Inscriptions in Swat, B

Sabbapāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadā /
svacittavyavanaṁ ca
etad buddhāṇuśāsanam //

Prātimokṣasūtram (Mā), concl. vs 4

sarvva pāpasyākaraṇaṁ
kuśalasyopasaṁpadā |
sucitte paryodamanaṁ
etad buddhānuśāsanam ||

 

Pāḷi 184 [14.6] Buddha

khantī paramaṁ tapo titikkhā,
nibbānaṁ paramaṁ vadanti buddhā.
na hi pabbajito parūpaghātī,
samaṇo hoti paraṁ viheṭhayanto.

Patna 239 [14.1] Khānti

khāntī paramaṁ tapo titikkhā
nibbāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhā |
na hi pravrajito paropaghātī
śamaṇo hoti pare vihesayāno ||

Gāndhārī

Udānavarga 26.2 Nirvāṇa

kṣāntiḥ paramaṁ tapas titīkṣā
nirvāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhāḥ /
na hi pravrajitaḥ paropatāpī
ramaṇo bhavati paraṁ viheṭhayaṁ vai |/

Mahāvadānasūtra pg 157

kṣāṁtiḥ paramaṁ tapas titīkṣā
nirvāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhāḥ |
na hi pravrajitaḥ paropatāpī
śramaṇo bha
vati parāṁ viheṭhayānaḥ //

Prātimokṣasūtram (Mūl), concl. vs 1

kṣāntiḥ paramaṁ tapas titikṣā
nirvāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhāḥ |
na hi pravrajitaḥ paropatāpī
śramaṇo bhavati parān viheṭhayānaḥ ||

Prātimokṣasūtram (Sū), concl. vs 1

kṣānti paramaṁ tapas titīkṣā
nirvāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhāḥ |
na hi pravrajitaḥ paropatāpī
śramaṇo bhavati parān viheṭhayānaḥ ||

Prātimokṣasūtram (Mā-L), concl. vs 1

kṣāntiḥ paramaṁ tapo titikṣā
nirvāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhāḥ |
na hi pravrajitaḥ paropatāpī
śravaṇo bhoti parān viheṭhayānaḥ ||

 

Pāḷi 185 [14.7] Buddha

anupavādo anupaghāto,
pātimokkhe ca saṁvaro,
mattaññutā ca bhattasmiṁ,
pantañ ca sayanāsanaṁ,
adhicitte ca āyogo
etaṁ buddhāna’ sāsanaṁ.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga 31.50 Citta

nopavādī nopaghātī
prātimokṣe ca saṁvaraḥ |
mātrajñatā ca bhakteṣu
prānta ca śayanāsanam /
adhicitte samāyoga
etad buddhasya śāsanam //

Prātimokṣasūtram (Mā-L), concl. vs 2

anopavādī aparopaghātī
prātimokṣe ca saṁvaro |
mātrajñatā ca bhaktasmiṁ
prāntaṁ ca śayanāsanaṁ |
adhicitte cāyogo
etaṁ buddhānuśāsanaṁ ||

Prātimokṣasūtram (Mā), concl. vs 2

āropavādī aparopaghātī
pratimokṣe ca samvare |
mātrajñatā ca bhuktismiṁ
prāntañca śayanāsanaṁ |
adhicitte cāyogo
etaṁ buddhānuśāsanaṁ ||

Prātimokṣasūtram (Mūl), concl. vs 3

anopavādī nopaghātī
prātimokṣe ca saṁvaraḥ |
mātrajñatā ca bhakte ’smin
prāntaṁ ca śayanāsanam |
adhicitte samāyoga
etad buddhānuśāsanam ||

 

Pāḷi 186 [14.8] Buddha

na kahāpaṇavassena
titti kāmesu vijjati,
appassādā dukhā kāmā
iti viññāya paṇḍito.

Patna 145 [9.9] Tahna

na kāhāpaṇavāsena
ttrettī kāmesu vijjati |
appāssādā dukhā kāmā
iti viṁñāya paṇḍito ||

Gāndhārī

Udānavarga 2.17 Kāma

na karṣāpaṇavarṣeṇa
tptiḥ kāmair hi vidyate |
alpāsvādasukhāḥ kāmā
iti vijñāya paṇḍitaḥ //

Bhaiṣajyavastu I 96

na kārṣāpaṇavarṣeṇa
tptiḥ kāmeṣu vidyate |
alpāsvādān bahuduḥkhān
kāmān vijñāya paṇḍitaḥ ||

Divyāvadāna pg. 224

na kārṣāpaṇavarṣena
tptiḥ kāmeṣu vidyate |
alpāsvādān bahuduḥkhān
kāmān vijñāya paṇḍitaḥ ||

 

Pāḷi 187 [14.9] Buddha

api dibbesu kāmesu
ratiṁ so nādhigacchati.
taṇhakkhayarato hoti
sammāsambuddhasāvako.

Patna 146 [9.10] Tahna

api divvesu kāmesu
ratiṁ so nādhigacchati ||
tahnakkhayarato hoti
saṁmasaṁbuddhasāvako ||

Gāndhārī

Udānavarga 2.18 Kāma

api divyeṣu kāmeṣu
sa ratiṁ nādhigacchati |
tṣṇākṣayarato bhavati
buddhānāṁ śrāvakaḥ sadā //

Bhaiṣajyavastu I 96

api divyeṣu kāmeṣu
ratiṁ naivādhigacchati ||
tṣṇākṣaye rato bhavati
samyaksaṁbuddhaśrāvakaḥ |

Divyāvadāna pg. 224

api divyeṣu kāmeṣu
ratiṁ naivādhigacchati |
tṣṇākṣaye rato bhavati
samyaksaṁbuddhaśrāvakaḥ ||

 

Pāḷi 188 [14.10] Buddha

bahuṁ ve saraṇaṁ yanti,
pabbatāni vanāni ca,
ārāmarukkhacetyāni,
manussā bhayatajjitā.

Patna 216 [13.1] Śaraṇa

bahū ve śaraṇaṁ yānti
parvvate ca vanāni ca |
vastūni rukkhacittāṇi
manuṣyā bhayatajjitā ||

Gāndhārī

Udānavarga 27.31 Paśya

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca /
ārāmāṁ vkṣacaityāṁś ca
manuṣyā bhayatarjitāḥ |/

Śaraṇagamanadeśanā vs 5

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca |
ārāmān vkṣāṁścaityāṁś ca
manuṣyā bhayavarjitāḥ ||

Divyāvadāna pg. 164

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca |
ārāmāṁś caityavkṣāṁś ca
manuṣyā bhayavarjitāḥ ||

Yogalehrbuch 167R 5

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vani ca |
ārān vkṣāṁścaityāṁś ca
manuṣyā bhayavarjitāḥ //

Śrīghanācārasaṁgrahaṭīkā pg 5

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca |
ārāmacaityavkṣāṁś ca
manuṣyā bhayatarjitāḥ ||

Abhidharmadīpa pg 163

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca |
ārāmāṁś caityavkṣāṁś ca
manuṣyā bhayatarjitāḥ ||

Abhidharmakośabhāṣyam pg 217

bahavaḥ śaraṇaṁ yānti
parvatāṁś ca vanāni ca |
ārāmānvkṣāṁś caityāṁś ca
manuṣyā bhayavarjitāḥ ||

 

Pāḷi 189 [14.11] Buddha

netaṁ kho saraṇaṁ khemaṁ,
netaṁ saraṇam uttamaṁ,
netaṁ saraṇam āgamma
sabbadukkhā pamuccati.

Patna 217 [13.2] Śaraṇa

na etaṁ śaraṇaṁ khemmaṁ
na etaṁ śaraṇam uttamaṁ |
etaṁ śaraṇam āgaṁma
sabbadukkhā pramuccati ||

Gāndhārī

Udānavarga 27.32 Paśya

naitad dhi śaraṇaṁ kṣemaṁ
naitac charaṇam uttamam /
naitac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate //

Śaraṇagamanadeśanā vs 6

na tvetaccharaṇaṁ śreṣṭhaṁ
naitaccharaṇam uttamam |
naitaccharaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Divyāvadāna pg. 164

na hyetaccharaṇaṁ śreṣṭhaṁ
naitac charaṇam uttamam |
naitac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Yogalehrbuch 167R 6

na hy etac charaṇaṁ śreṣṭhaṁ
naitac charaṇam uttamaṁ |
naita
c charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate //

Abhidharmadīpa pg 163

na caitac charaṇaṁ śreṣṭhaṁ
naitac charaṇam uttamam |
naitac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Abhidharmakośabhāṣyam pg 217

na tvetac charaṇaṁ śreṣṭhaṁ
naitac charaṇam uttamam |
naitac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

 

Pāḷi 190 [14.12] Buddha

yo ca buddhañ ca dhammañ ca
saṅghañ ca saraṇaṁ gato,
cattāri ariyasaccāni
sammappaññāya passati:

Patna 218 [13.3] Śaraṇa

yo tu buddhañ ca dhammañ ca
saghaṁ ca śaraṇaṁ gato |
cattāri ca ayirasaccāni
yathābhūtāni paśśati ||

Gāndhārī

Udānavarga 27.33 Paśya

yas tu buddhaṁ ca dharmaṁ ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
catvāri cāryasatyāni
prajñayā paśyate yadā ||

Śaraṇagamanadeśanā vs 7

yas tu buddhaṁ ca dharma ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
catvāri cāryasatyāni
paśyati prajñayā yadā ||

Divyāvadāna pg. 164

yas tu buddhaṁ ca dharmaṁ ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
āryasatyāni catvāri
paśyati prajñayā sadā ||

Yogalehrbuch 167R 6-167R 1

yas tu buddhaṁ ca dharmaṁ ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
catvāri cāryasatyāni
prajñayā paśyati yadā //

Abhidharmadīpa pg 163

yas tu buddhaṁ ca dharmaṁ ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
catvāri cāryasatyāni
paśyati prajñayā yadā ||

Abhidharmakośabhāṣyam pg 217

yas tu buddhaṁ ca dharmaṁ ca
saṁghaṁ ca śaraṇaṁ gataḥ |
catvāri cāryasatyāni
paśyati prajñayā yadā ||

 

Pāḷi 191 [14.13] Buddha

dukkhaṁ dukkhasamuppādaṁ
dukkhassa ca atikkamaṁ,
ariyañ caṭṭhaṅgikaṁ maggaṁ
dukkhūpasamagāminaṁ.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga 27.34 Paśya

duḥkhaṁ duḥkhasamutpādaṁ
duḥkhasya samatikramam /
āryaṁ cāṣṭāṅgikaṁ mārgaṁ
duḥkhopaśamagāminam //

Śaraṇagamanadeśanā vs 8

duḥkhaṁ duḥkhasamutpādaṁ
duḥkhasya samatikramam |
ārya cāṣṭāṅgikaṁ mārga
kṣemaṁ nirvāṇagāminam ||

Divyāvadāna pg. 164

duḥkhaṁ duḥkhasamutpannaṁ
nirodhaṁ samatikramam |
āryaṁ cāṣṭāṅgikaṁ mārgaṁ
kṣemaṁ nirvāṇagāminām ||

Abhidharmadīpa pg 163

duḥkhaṁ duḥkhasamutpādaṁ
duḥkhasya samatikramam |
āryaṁ cāṣṭāṁgikaṁ mārgaṁ
kṣemaṁ nirvāṇagāminam ||

Abhidharmakośabhāṣyam pg 217

duḥkhaṁ duḥkhasamutpādaṁ
duḥkhasya samatikramam |
āryaṁ cāṣṭāṅgikaṁ mārgaṁ
kṣemaṁ nirvāṇagāminam ||

 

Pāḷi 192 [14.14] Buddha

etaṁ kho saraṇaṁ khemaṁ,
etaṁ saraṇam uttamaṁ,
etaṁ saraṇam āgamma
sabbadukkhā pamuccati.

Patna 219 [13.4] Śaraṇa

etaṁ ve śaraṇaṁ khemmaṁ
etaṁ śaraṇam uttamaṁ |
etaṁ śaraṇam āgamma
sabbadukkhā pramuccati ||

Gāndhārī

Udānavarga 27.35 Paśya

etad dhi śaraṇaṁ kṣemam
etac charaṇam uttamam /
etac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Śaraṇagamanadeśanā vs 9

etaddhi śaraṇaṁ śreṣṭhaṁ
etac charaṇam uttamam |
etac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyatem ||

Divyāvadāna pg. 164

etac charaṇaṁ śreṣṭhaṁ
etac charaṇam uttamam |
etac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Yogalehrbuch 167R 6-167R 1

etad dhi śaraṇaṁ śreṣṭhaṁ
etac charaṇam uttamaṁ /
etac charaṇa
m āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate //

Abhidharmadīpa pg 163

etaddhi śaraṇaṁ śreṣṭham
etac charaṇam uttamam |
etac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

Abhidharmakośabhāṣyam pg 217

etaddhi śaraṇaṁ śreṣṭham
etac charaṇam uttamam |
etac charaṇam āgamya
sarvaduḥkhāt pramucyate ||

 

Pāḷi 193 [14.15] Buddha

dullabho purisājañño,
na so sabbattha jāyati,
yattha so jāyatī dhīro
taṁ kulaṁ sukham edhati.

Patna 79 [5.15] Attha

dullabho puruṣājaṁño
na so sabbattha jāyati |
yattha so jāyate vīro
taṁ kulaṁ sukham edhati ||

Gāndhārī 173 [11.12] Suha

drulavhu puruṣayañu
na sa savatra jayadi
yatra . . jayadi viru
ta kulu suhu modadi.

Udānavarga 30.27 Sukha

durlabhaḥ puruṣo jātyo
nāsau sarvatra jāyate |
yatrāsau jāyate vīras
tat kulaṁ sukham edhate //

Mahāvastu iii. pg. 109

dullabho puruṣājanyo
na so sarvatra jāyate |
yatra so jāyate vīraḥ
taṁ kulaṁ sukham edhati ||

 

Pāḷi 194 [14.16] Buddha

sukho buddhānam uppādo,
sukhā saddhammadesanā,
sukhā saṅghassa sāmaggī,
samaggānaṁ tapo sukho.

Patna 68 [5.4] Attha

sukho buddhāna uppādo
sukhā dhammassa deśanā |
sukhā saṁghassa sāmaggrī
samaggrāṇāṁ tapo sukho ||

Gāndhārī

Udānavarga 30.22 Sukha

sukhaṁ buddhasya cotpādaḥ
sukhaṁ dharmasya deśanā |
sukhaṁ saṁghasya sāmagrī
amagrāṇāṁ tapaḥ sukham //

Prātimokṣasūtram (Mūl) vs 9

buddhānāṁ sukham utpādaḥ
sukhā dharmasya dhīṣaṇā |
sukhā saṁghasya sāmagrī
śramaṇānāṁ tapaḥ sukham

Abhidharmakośabhāṣyam pg 7

buddhānāṁ sukha utpādaḥ
sukhā dharmasya deśanā |
sukhā saṅghasya sāmagrī
samagrāṇāṁ tapaḥ sukhaṁ ||

 

Pāḷi 195 [14.17] Buddha

pūjārahe pūjayato,
buddhe yadi va sāvake,
papañcasamatikkante,
tiṇṇasokapariddave.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 196 [14.18] Buddha

te tādise pūjayato,
nibbute akutobhaye,
na sakkā puññaṁ saṅkhātuṁ
imettam api kenaci.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

Buddhavaggo cuddasamo.

Paṭhamakabhāṇavāraṁ.