18. Malavagga

Pāḷi 235 [18.1] Mala

paṇḍupalāso va dānisi,
yamapurisā pi ca taṁ upaṭṭhitā,
uyyogamukhe ca tiṭṭhasi,
pātheyyam pi ca te na vijjati.

Patna 161 [10.5] Mala

pāṇḍupalāśo ca dāni si
yamapuruṣā pi ca te upaṭṭhitā |
uyyogamukhe ca tiṣṭhasi
pātheyaṁ pi ca te na vijjati ||

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 236 [18.2] Mala

so karohi dīpam attano,
khippaṁ vāyama paṇḍito bhava,
niddhantamalo anaṅgaṇo,
dibbaṁ ariyabhūmim ehisi.

Patna 162 [10.6] Mala

uyyamassa ghaṭassa āttanā
kaṁmāro rajataṁ va niddhame |

niddhāntamalo anaṅgano
bitiyaṁ ayirabhūmim esi ||

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 237 [18.3] Mala

upanītavayo ca dānisi,
sampayātosi yamassa santike,
vāso pi ca te natthi antarā,
pātheyyam pi ca te na vijjati.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 238 [18.4] Mala

so karohi dīpam attano,
khippaṁ vāyama paṇḍito bhava,
niddhantamalo anaṅgaṇo,
na punaṁ jātijaraṁ upehisi.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga 16.3 Prakirṇaka

uttiṣṭhata vyāyamata
kurudhvaṁ dvīpam ātmanaḥ /
karmāro rajatasyaiva
haradhvaṁ malam ātmanaḥ
/
nirdhāntamalā hy anaṅgaṇā
na punar jātijarām upeṣyetha //

 

Pāḷi 239 [18.5] Mala

anupubbena medhāvī
thokathokaṁ khaṇe khaṇe,
kammāro rajatasseva
niddhame malam attano.

Patna 163 [10.7] Mala

anupūrvveṇa medhāvī
thokathokaṁ khaṇe khaṇe |
kammāro rajatasseva
niddhame malam āttano ||

Gāndhārī

Udānavarga 2.10 Kāma

anupūrveṇa medhāvī
stokaṁ stokaṁ kṣaṇe kṣaṇe |
karmāro rajatasyaiva
nirdhamen malam ātmanaḥ //

 

Pāḷi 240 [18.6] Mala

ayasā va malaṁ samuṭṭhitaṁ,
taduṭṭhāya tam eva khādati,
evaṁ atidhonacārinaṁ
sakakammāni nayanti duggatiṁ.

Patna 160 [10.4] Mala

ayasā tu malo samuṭṭhito
tato uṭṭhāya tam eva khādati |
em eva vidhūnacāriyaṁ
sakāni kaṁmāṇi nayanti doggatiṁ ||

Gāndhārī

Udānavarga 9.19 Karma

ayaso hi malaḥ samuttitaḥ
sa tadutthāya tam eva khādati |
evaṁ hy aniśāmyacāriṇaṁ
svāni karmāṇi nayanti durgatim ||

 

Pāḷi 241 [18.7] Mala

asajjhāyamalā mantā,
anuṭṭhānamalā gharā,
malaṁ vaṇṇassa kosajjaṁ,
pamādo rakkhato malaṁ.

Patna 157 [10.1] Mala

asajjhāyamalā vedā
anuṭṭhāṇamalā gharā |
malo vaṇṇassa kosajjaṁ
pramādo rakkhatāṁ malo ||

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 242 [18.8] Mala

malitthiyā duccaritaṁ,
maccheraṁ dadato malaṁ,
malā ve pāpakā dhammā
asmiṁ loke paramhi ca.

Patna 158 [10.2] Mala

malo istiye duccaritaṁ
maccheraṁ dadatāṁ malo |
malo pāpāni kaṁmāṇi
ssiṁ loke paramhi ca ||

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 243 [18.9] Mala

tato malā malataraṁ,
avijjā paramaṁ malaṁ,
etaṁ malaṁ pahatvāna
nimmalā hotha bhikkhavo.

Patna 159 [10.3] Mala

tato malataraṁ brūmi
avijjā maraṇaṁ malaṁ |
ete male prahattāna
niṁmalā caratha bhikkhavo ||

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 244 [18.10] Mala

sujīvaṁ ahirikena
kākasūrena dhaṁsinā,
pakkhandinā pagabbhena,
saṅkiliṭṭhena jīvitaṁ.

Patna 164 [10.8] Mala

sujīvaṁ ahirīkena
saṁkiliṣṭan tu jīvati |
prakkhaṇḍinā pragabbheṇa
kākaśūreṇa dhansinā ||

Gāndhārī 221 [13.21] Yamaka

sujivu ahirieṇa
kayaśuriṇa dhakṣiṇa
prakhaṇiṇo prakabhiṇa
sagiliṭheṇa jaduṇa.

Udānavarga 27.3 Paśya

ahrīkena sujīvaṁ syāt
kākaśūreṇa dhvākṣiṇā |
praskandinā pragalbhena
saṁkliṣṭaṁ tv iha jīvate ||

 

Jātakamālā 15.2

sujīvitamahrīkeṇa
dhvāṅkṣeṇāśucikarmaṇā |
praskandinā pragalbhena
susaṃkliṣṭaṃ tu jīvitam ||

 

Pāḷi 245 [18.11] Mala

hirīmatā ca dujjīvaṁ,
niccaṁ sucigavesinā,
alīnenāpagabbhena,
suddhājīvena passatā.

Patna 165 [10.9] Mala

hirīmatā tu dujjīvaṁ
niccaṁ śucigaveṣiṇā |
alīnenāpragabbheṇa
śuddhājīvena paśśatā ||

Gāndhārī 222 [13.22] Yamaka

hirimada du drujivu
nica śuyigameṣiṇo
aliṇeṇa aprakabhiṇa
śudhayiveṇa jaduṇa.

Udānavarga 27.4 Paśya

hrīmatā tv iha durjīvaṁ
nityaṁ śucigaveṣiṇā |
sulīnenāpragalbhena
uddhājīvena paśyatā ||

 

Jātakamālā 15.3

hrīmatā tviha durjīvaṃ
nityaṃ śucigaveṣiṇā |
saṃlīnenāpragalbhena
śuddhājīvena jīvatā ||

 

Pāḷi 246 [18.12] Mala

yo pāṇam atipāteti,
musāvādañ ca bhāsati,
loke adinnaṁ ādiyati,
paradārañ ca gacchati,

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 247 [18.13] Mala

surāmerayapānañ ca
yo naro anuyuñjati,
idhevam-eso lokasmiṁ
mūlaṁ khanati attano.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 248 [18.14] Mala

evaṁ bho purisa jānāhi
pāpadhammā asaññatā.
mā taṁ lobho adhammo ca
ciraṁ dukkhāya randhayuṁ.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga

 

Pāḷi 249 [18.15] Mala

dadāti ve yathāsaddhaṁ
yathāpasādanaṁ jano,
tattha yo maṅku bhavati
paresaṁ pānabhojane
na so divā vā rattiṁ vā
samādhiṁ adhigacchati.

Patna 327 [18.1] Dadantī

dadanti ve yathāśraddhaṁ
yathāprasādanaṁ janā |
tattha yo duṁmano hoti
paresaṁ pānabhojane |
na so divā ca rātto ca
samādhim adhigacchati ||

Gāndhārī

Udānavarga 10.12 Śraddhā

dadanty eke yathā śraddhā
yathāvibhavato janāḥ /
tatra yo durmanā bhavati
pareṣāṁ pānabhojane |
nāsau divā ca rātrau ca
samādhim adhigacchati //

 

Pāḷi 250 [18.16] Mala

yassa cetaṁ samucchinnaṁ
mūlaghaccaṁ samūhataṁ,
sa ve divā vā rattiṁ vā
samādhiṁ adhigacchati.

Patna 328 [18.2] Dadantī

yassa cetaṁ samucchinnaṁ
mūlo 'gghaccaṁ samūhataṁ |
sa ve divā ca rātto ca
samādhim adhigacchati ||

Gāndhārī

Udānavarga 10.13 Śraddhā

yasya tv ete samucchinnās
tālamastakavad dhatāḥ /
sa vai divā ca rātrau ca
samādhim adhigacchati //

 

Pāḷi 251 [18.17] Mala

natthi rāgasamo aggi,
natthi dosasamo gaho,
natthi mohasamaṁ jālaṁ,
natthi taṇhāsamā nadī.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga 29.37 Yuga

nāsti kāmasamo hy ogho
nāsti
doṣasamo grahaḥ /
nāsti mohasamaṁ jālaṁ
nāsti tṣṇāsamā nadī

 

Pāḷi 252 [18.18] Mala

sudassaṁ vajjam aññesaṁ,
attano pana duddasaṁ,
paresaṁ hi so vajjāni
opunāti yathā bhusaṁ,
attano pana chādeti
kaliṁ va kitavā saṭho.

Patna 166 [10.10] Mala

supaśśaṁ vajjaṁ aṁñesaṁ
āttano puna duddaśaṁ |
paresām iha vajjāni
uppunāti yathā busaṁ |
āttano puna chādeti
kalim va ktavāṁ śaṭho ||

Gāndhārī 272 [16.14] [Prakiṇakavaga?]

supaśi vaja añeṣa
atvaṇo maṇa drudaśa
pareṣa eṣu vajaṇa
upuṇadi yatha busu
atvaṇo maṇa chadedi
kali va kidava śaḍha.

Udānavarga 27.1 Paśya

supaśyaṁ paravadyaṁ syād
ātmavadyaṁ tu durdśam /
paraḥ parasya vadyāni
tūtpunāti busaṁ yathā /
ātmanaś chādayaty eṣa
ktvā yadvat kaliṁ śaṭhaḥ //

 

Pāḷi 253 [18.19] Mala

paravajjānupassissa
niccaṁ ujjhānasaññino
āsavā tassa vaḍḍhanti,
ārā so āsavakkhayā.

Patna 268 [15.8] Āsava

paravajjānupaśśīnāṁ
niccaṁ ojjhāyasaṁñinā |
āsavā tesaṁ vaddhanti
ārā te āsavakkhayā ||

Gāndhārī 339 [21.8] [Kicavaga?]

ya kica ta a . . .
. . . . .
kiyadi
unaḍaṇa prama
taṇa
. . . . . . . .

asava teṣa vaḍhadi
ara te asavakṣaya.

Udānavarga 27.2 Paśya

paravadyānudarśino
nityāvadhyānasaṁjñinaḥ /
vāmā dharmāḥ pravardhante
sa hy ārād dharmadarśanāt |
/

 

Pāḷi 254 [18.20] Mala

ākāse va padaṁ natthi,
samaṇo natthi bāhire,
papañcābhiratā pajā,
nippapañcā tathāgatā.

Patna

Śarīrārthagāthā vs 30

ākāśe vai padaṁ nāsti
śramaṇo nāsti bāhyakaḥ |
prapañcābhiratā bālā
niṣprapañcās tathāgatāḥ ||

Udānavarga 29.38 Yuga

ākāśe tu padaṁ nāsti
śramaṇo nāsti bāhyakaḥ /
prapañcābhiratā bālā
niṣprapañcās tathāgatāḥ //

 

Pāḷi 255 [18.21] Mala

ākāse va padaṁ natthi,
samaṇo natthi bāhire,
saṅkhārā sassatā natthi,
natthi buddhānam iñjitaṁ.

Patna

Gāndhārī

Udānavarga 29.38 Yuga

ākāśe tu padaṁ nāsti
śramaṇo nāsti bāhyakaḥ /
prapañcābhiratā bālā
niṣprapañcās tathāgatāḥ
//

Śarīrārthagāthā vs 30

ākāśe vai padaṁ nāsti
śramaṇo nāsti bāhyakaḥ |
prapañcābhiratā bālā
niṣprapañcās tathāgatāḥ ||

Malavaggo aṭṭhārasamo.