First Line Index

 

akakkaśiṁ vinnapaṇiṁ girāṁ saccam udīraye [43]

akataṁ dukkataṁ śreyo pacchā tapati dukkataṁ [100]

akaronto pi ce pāpaṁ karonte upasevati [188]

acarittā brahmaceraṁ aladdhā yovvane dhanaṁ [229]

acarittā brahmaceraṁ aladdhā yovvane dhanaṁ [230]

acirā vata ayaṁ kāyo paṭhaviṁ abhiśehiti [349]

atthesu jātesu sukhā sakhāyā puṁñaṁ sukhaṁ jīvitasaṁkhayamhi [65]

anaprāśrayamāṇassa ananvāhatacetaso [347]

anavaṭṭhitacittassa saddhaṁmam avijānato [335]

anāgataṁ paṭikayirātha kiccaṁ mā vo kiccaṁ kiccakāle vyadheyā [109]

anikkaṣāyo kāṣāyaṁ yo vastaṁ paridhehiti [94]

aniccā sabbasaṁkhārā yato praṁñāya paśśati [373]

anupūrvveṇa medhāvī thokathokaṁ khaṇe khaṇe [163]

api divvesu kāmesu ratiṁ so nādhigacchati [146]

apuṁñalābho ca gatī ca pāpiko bhītassa bhītāya ratī pi appikā [211]

appaṁ pi ce sahitaṁ bhāṣamāno dhammassa hoti anudhammacārī [291]

appakā te manuṣyesu ye janā pāragāmino [261]

appalābho pi ce bhikkhū saṁ lābhaṁ nātimaṁñati [56]

appaśśuto ayaṁ puruṣo balivaddo va jīrati [209]

appāmātto ayaṁ kalī yo akkhehi dhanaṁ parājaye [301]

appāmātro ayaṁ gaṁdho yoyaṁ tagaracandane [123]

apramatto pramattesu suttesu bahujāgaro [18]

apramādagaru bhikkhū pramāde bhayadaṁśino [22]

apramādagaru bhikkhū pramāde bhayadaṁśino [23]

apramādaratā hotha saṁ cittam anurakkhatha [24]

[a]pramāde pramudino nipakā śīlasaṁvtā [25]

apramādo amatapadaṁ pramādo maccuno padaṁ [14]

abalaṁ tassa balaṁ hoti yassa bālabalaṁ balaṁ [183]

abhittaretha kallāṇe pāpā cittaṁ nivāraye [96]

abhūtavādī nirayaṁ upeti yo cāpi kattā na karomī ti āha [114]

ayasā tu malo samuṭṭhito tato uṭṭhāya tam eva khādati [160]

ayoge yuñjiyāttānaṁ yogamhi ca ayuṁjiya [173]

aranne yadi vā ggrāme ninne vā yadi vā thale [245]

alaṁkato cāpi samaṁ careyā dānto śānto niyato dhammacārī [196]

alajjitavve lajjanti lajjitavve na lajjatha [169]

avajje vajjamatino vajje cāvajjasaṁñino [170]

aśubhānupaśśiṁ viharantaṁ indriyeṣu susaṁvtaṁ [8]

aśraddho akataṁñū ca saṁdhicchedo ca yo naro [333]

aśśo va bhadro kaṣāya puṭṭho ātāpino saviṁgaṇo carāṇo [329]

asaṁsaṭṭhaṁ ghaṭṭhehi anagārehi cūbhayaṁ [44]

asajjhāyamalā vedā anuṭṭhāṇamalā gharā [157]

asatāṁ bhāvanam icchanti purekkhārañ ca bhikkhusu [178]

asāre sāramatino sāre cā 'sārasaṁñino [171]

ahaṁ nāgo va saṁggrāme cāpātipatite sare [215]

ahiṁsakā ye munayo niccaṁ kāyena saṁvtā [240]

ākkhāto vo mayā māggo aṁñāye śallasaṁsano [359]

ākro[śi maṁ] avadhi maṁ ajini maṁ ahāsi me [6]

ākrośi maṁ avadhi maṁ ajini maṁ ahāsi me [5]

āttadātthaṁ parātthena bahunā pi na hāpaye [325]

āttanā codayā 'ttānaṁ parimaśāttānam āttanā [324]

āttanā ye tathā kayirā yathāṁñam anuśāsaye [318]

āttanā hi kataṁ pāpaṁ āttajaṁ āttasaṁbhavaṁ [307]

āttanā hi kataṁ pāpaṁ āttanā saṁkiliśśati [308]

āttā hi āttano nātho āttā hi āttano gatī [322]

āttā hi āttano nātho ko hi nātho paro siyā [321]

āttā hi bhe varaṁ dānto yacchāyam itarā prajā [319]

āttānaṁ ce priyaṁ ñāyyā rakkheyā naṁ surakkhitaṁ [312]

āttānañ ce priyaṁ ñāyyā rakkheyā naṁ surakkhitaṁ [311]

āttānam eva damaye aśśasugatiyā sadā [323]

āttānam eva paṭhamaṁ atthe dhaṁme niveśaye [316]

āttānam eva paṭhamaṁ paṭirūpe niyojaye [317]

āroggaparamā lābhā sāṁtoṣṭīparamaṁ dhanaṁ [76]

iti bālassa saṁkappo icchāmāno ca vaddhati [180]

idaṁ vaśśā kariṣyāmi idaṁ hemaṁna ghmasu [364]

iha nandati precca nandati katapuṁño ubhayattha nandati [4]

iha śocati precca śocati pāpakam[mo ubhaya]ttha śocati [3]

ucchinna sineham āttano kumudaṁ śāradikaṁ va pāṇinā [363]

ujjujjanti satīmanto na nikete ramaṁti te [231]

uṭṭhāṇakālamhi anuṭṭhihāno yuvā balī ālasiko upoko [30]

uṭṭhāṇavato satīmato śucikammassa niśāmmakāriṇo [28]

uṭṭhāṇenā 'pramādena saṁyyamena damena ca [29]

uṭṭheyā na pramajjeyā dhammaṁ sucaritaṁ care [27]

udayaṁ tapati ādicco ratrim ābhāti candramā [39]

udāggracitto sumano adhibhūya priyā 'priyaṁ [58]

uyyamassa ghaṭassa āttanā kaṁmāro rajataṁ va niddhame [162]

ekaṁ pi ce prāṇam aduṣṭacitto mettāyate kuśalī tena hoti [246]

ekadhaṁmam atītassa muṣāvādissa jaṁtuno [297]

ekassa caritaṁ śreyo nāsti bāle bitīyatā [11]

ekāsanaṁ ekaśeyaṁ ekacariyām atandrito [313]

etaṁ dḍhaṁ bandhanam āhu dhīrā ohārimaṁ sukhumaṁ dupramuñcaṁ [144]

etaṁ vidiya medhāvī praṁñavā vītamaccharī [368]

etaṁ viśeṣataṁ nyāttā apramādamhi paṇḍitā [15]

etaṁ ve śaraṇaṁ khemmaṁ etaṁ śaraṇam uttamaṁ [219]

etam ādīnavaṁ nyāttā tahnā dukkhassa saṁbhavaṁ [142]

evaṁ dhammā apakrāṁma adhaṁmam anuvattiya [112]

evaṁ saṁkārabhūtesu andhabhūte pthujjane [136]

evam etaṁ yathābhūtaṁ paśśaṁ buddhassa sāvako [181]

evām eva manuṣyesu yo hoti śreṣṭhasaṁmato [221]

evām eva manuṣyesu yo hoti śreṣṭhasaṁmato [223]

eseva māggo nāstaṁ 'ño daṁśanassa viśuddhiye [360]

ovadeyā anuśāseyā asabbhāto nivāraye [207]

katañ ca sukataṁ sādhu yaṁ kattā nānutappati [101]

kathañ ca taṁ kare kaṁmaṁ yaṁ kattā anutappati [175]

kayira ce puruṣo pāpaṁ na naṁ kayirā punappuno [97]

kayira ce puruṣo pu[ṁ]ña[ṁ] kay[i]ra cena[ṁ] punappuno [98]

kallāṇim eva bhāṣeyā na 'ssa mucceya pāpikā [303]

kallāṇim eva seveyā na 'ssa mucceya pāpikā [304]

kāyapradoṣaṁ rakkheyā kāyena saṁvto siyā [279]

kāyena saṁvtā dhīrā vācāya utta cetasā [282]

kāyena samvaro sādhu sādhu vācāya saṁvaro [51]

kāṣāyakaṁṭhā bahavo pāpadhaṁmā asaṁyyatā [113]

kiccho buddhāna uppādo kicchā dhammassa deśanā [334]

kin nu hāśo kim ānando niccaṁ prajjalite sati [233]

kihne dhamme viprahāya śukre bhāvetha paṇḍitā [263]

kuṁbhopamaṁ kāyam imaṁ vidittā nagaropamaṁ cittam adhiṣṭhihittā [350]

kuṇapassa pi gandhucchijjati u 'ddhukitassa pi rāti accayā [118]

kuśo yathā dugghīto hastam evānukaṁtati [296]

ko imaṁ paṭhaviṁ vijehiti yamalokaṁ va imaṁ sadevakaṁ [131]

krandatām eva ñātīnaṁ vilapatāṁ cevam ekato [367]

krodhaṁ jahe viprajaheya mānaṁ saṁyojanaṁ sabbam atikrameyā [238]

khāntī paramaṁ tapo titikkhā nibbāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhā [239]

gataddhuno viśokassa vipramuttassa sabbahiṁ [86]

gabbham eke okraṁmanti nirayaṁ pāpakaṁmuṇo [274]

gambhīrapraṁñaṁ medhāviṁ māggā 'māggassa kovidaṁ [48]

gavāṁ ce taramāṇānāṁ ujjuṁ gacchati puṅgavo [222]

gavāṁ ce taramāṇānāṁ jihmaṁ gacchati puṅgavo [220]

giriduggavicāriṇaṁ yathā sīhaṁ parvvatapaṭṭhigocaraṁ [214]

cattāri ṭṭhānāni naro pramatto āpajjate paradāropasevī [210]

candanaṁ tagaraṁ cāpi uppalaṁ atha vāśśikiṁ [122]

caranti bālā dummedhā amitteṇa-r-iva āttanā [174]

chandadoṣabhayā mohā yo dhammaṁ ativattati [12]

chandadoṣabhayā mohā yo dhammaṁ nātivattati [13]

chinna sūtraṁ parākrāmma bhavaṁ praṇuda brāhmaṇa [34]

chudhā parama rogāṇāṁ saṁkhāraparamaṁ dukhaṁ [75]

jayaṁ ve manyate bālo vācāya paruṣaṁ bhaṇaṁ [182]

jayaṁ veraṁ prasavati dukkhaṁ śeti parājito [81]

jāgarikām anuyuttānāṁ ahorāttānuśikkhiṇāṁ [269]

jihmaṁ ca driṣṭā dukhitaṁ ca vyādhitaṁ pretañ ca driṣṭā na cirassa mānavo | [260]

jhāyiṁ virajam āsīnaṁ katakiccaṁ anāsavaṁ [49]

taṁ ca kaṁmaṁ kataṁ sādhu yaṁ kattā nānutappati [176]

taṁ puttapaśusaṁmattaṁ vyāsattamanasaṁ naraṁ [365]

taṁ vo vademi bhadraṁ vo yāvaṁt-ittha samāgatā [140]

tagarañ ca palāśamhi yo naro upanahyati [187]

tato malataraṁ brūmi avijjā maraṇaṁ malaṁ [159]

tatthābhiratim eṣāṇā hettā kāme akiṁcanā [264]

tatthāyam ādī bhavati iha praṁñassa bhikkhuṇo [63]

tatha-r-iva śamaṇā prabhūtapraṁñā ayirā ayirapathesu sicchamānā [120]

tassā priyaṁ na kayirātha priyāvādo hi pāpako [74]

tassā phalapuṭasseva ñāyyā saṁpākam āttano [190]

tassā śraddhañ ca śīlaṁ ca prasādaṁ dhammadaṁśane [341]

tassā satāñ ca asatāñ ca nānā hoti ito gatī [208]

tassā hi te sukhino vītaśokā yesaṁ priyaṁ nāsti kahiṁci loke [85]

tassā hi dhīraṁ ca bahuśśutañ ca dhoreyaśīlavratamantam ayiraṁ [71]

tassā hi paṇḍito poṣo saṁpaśśaṁ attham āttano [369]

tahnabitiyo puruṣo drīgham addhāna saṁsari [141]

tahnāya purekkhaṭā prajā parisappanti śaśo va bādhito [149]

te jhāyino sātatikā niccaṁ dḍhaparākramā [16]

tesāṁ sampannaśīlānāṁ apramādavihāriṇāṁ [124]

ttriṇadoṣāṇi khettrāṇi rāgadoṣā ayaṁ prajā [152]

ttriṇadoṣāṇi khettrāṇi doṣadoṣā ayaṁ prajā [153]

ttriṇadoṣāṇi khettrāṇi mohadoṣā ayaṁ prajā [154]

dadanti ve yathāśraddhaṁ yathāprasadanaṁ janā [327]

dāntaṁ nayanti samitiṁ dāntaṁ rājābhirūhati [90]

dunniggrahassa laghuno yatthakāmanipātino [345]

dullabho puruṣājaṁño na so sabbattha jāyati [79]

dūraṁgamaṁ ekacaraṁ aśarīraṁ guhāśayaṁ [344]

drīghā assupato rātrī drīghaṁ śāntassa yojanaṁ [185]

dhaṁmaṁ care sucaritaṁ na naṁ duccaritaṁ care [224]

dhaṁmaṁ care sucaritaṁ na naṁ duccaritaṁ care [225]

dhaṁmārāmo dhaṁmarato dhaṁmaṁ anuvicintayaṁ [226]

dhammaṁ vicinātha apramattā mā vo kāmaguṇā bhrameṁsu cittaṁ [33]

dhammaprītirasaṁ pāttā viprasannena cetasā [348]

dhammo have rakkhati dhammacārī dhammo sucinno sukhāya dahāti [227]

dhammo have rakkhati brahmacārī dhammo sucinno sukhāya dahāti [228]

na etaṁ śaraṇaṁ khemmaṁ na etaṁ śaraṇam uttamaṁ [217]

na kāhāpaṇavāsena ttrettī kāmesu vijjati [145]

na cābhu na ca bhaviṣyati na cetarahi vijjati [284]

na ce iresi āttānaṁ kaṁso anupahato-r-iva [199]

na jaṭāhi na gotreṇa na jāccā hoti brāhmaṇo [37]

na taṁ dḍhaṁ bandhanam āhu dhīrā yad āyasaṁ dārujaṁ babbajaṁ vā [143]

na tāvatā dhammadharo yāvatā bahu bhāṣati [32]

na naggacariyā na jaṭā na paṁko nānāśanaṁ tthaṇḍīlaśāyikā vā [195]

na paresaṁ vilomāni na paresaṁ katā 'kataṁ [309]

na paresaṁ vilomāni na paresaṁ samāsamaṁ [310]

na puṣpagandho paṭivātam eti na candanaṁ tagaraṁ vāhlikaṁ vā [121]

na bhajetha pāpake mitre na bhajetha puruṣā 'dhame [205]

na muṇḍabhāvā śamaṇo avrato alikaṁ bhaṇaṁ [235]

na vākkaraṇamātteṇa vannapukkhalatāya vā [288]

na ve kadāryyā devalokaṁ vrajanti bālā hi bhe na praśaṁsanti dānaṁ [293]

na santi puttā ttāṇāya na pitā no pi bhātaro [366]

na hi tehi jānajātehi tāṁ bhūmim abhisaṁbhave [92]

na hi pāpakaṁ kataṁ kammaṁ sajjaṁ chīraṁ va mucchati [107]

na hi pāpakaṁ kataṁ kammaṁ sajjaṁ śastam va kantati [108]

na hi vereṇa verāṇi śāmantīha kadācanaṁ [253]

na hi śastaṁ suniśitaṁ viṣaṁ hālāhalaṁ tathā [298]

na hi śīlavrateneva bāhuśoccena vā puna [271]

nāppaṁ pāpassa maṁñeyā na me taṁ āgamiṣyati [193]

nāppaṁ puṁñassa manyeyā na me taṁ āgamiṣyati [194]

nāprasannacittena duṣṭena kupitena vā [336]

nāyaṁ pramajjituṁ kālo 'prāpyāsavakkhayaṁ [273]

nāsti jhānam apraṁñassa praṁñā nāsti ajhāyato [62]

nikkhaṁ jāṁbūnadasseva ko taṁ ninditum arihati [287]

nidhino va pravattāraṁ yaṁ paśśe vajjadaṁśinaṁ [206]

neva devā na gandhabbā na māro saha brahmuṇā [320]

nevāttaheto na parassa heto na saggam icche na dhanaṁ na rāṣṭaṁ [326]

no ce labheyā nipakaṁ sapraṁñaṁ sāddhiṁcaraṁ sādhuvihāradhīraṁ [10]

paṭikacceva taṁ kayirā yaṁ ñāyyā hitam āttano [110]

paradukkhopadhānena yo icche sukham āttano [117]

paravajjānupaśśīnāṁ niccaṁ ojjhāyasaṁñinā [268]

parijinnam idaṁ rūpaṁ roganīḍaṁ prabhaṁguraṁ [259]

pare ca na vijānaṁti vayam ettha jayāmatha [254]

pāṇimhi ce vraṇo nā 'ssa dhāreyā pāṇinā viṣaṁ [106]

pāṇḍupalāśo ca dāni si yamapuruṣā pi ca te upaṭṭhitā [161]

pāpaṁ pi karato bhadraṁ yāva pāpaṁ na paccati [104]

pāpo pi paśśate bhadraṁ yāva pāpaṁ na paccati [102]

puruṣassa jāyamānassa kuṭhārī jāyate mukhe [299]

puṣpāṇi heva pracinantaṁ vyāsattamanasaṁ naraṁ [128]

puṣpāṇi heva pracinantaṁ vyāsattamanasaṁ naraṁ [129]

pūtimacche kuśāggreṇa yo naro upanahyati [186]

pūrvve cāpi pramajjittā yo pacchā na pramajjati [20]

pūrvve cāpi pramajjittā yo pacchā na pramajjati [21]

porāṇam etaṁ ādhora na etaṁ ahunā-r-iva [283]

praccaṁtimaṁ vā nagaraṁ guttaṁ sāntarabāhiraṁ [234]

pramādam anuyuñjanti bālā dummedhino janā [17]

pramādam apramādena yadā nudati paṇḍito [19]

priyāto jāyate dukkhaṁ priyā śokā priyā bhayaṁ [72]

phandanaṁ capalaṁ cittaṁ durakkhaṁ dunnivārayaṁ [342]

phusāma nekkhaṁmasukhaṁ apthujjanasevitaṁ [272]

phenopamaṁ lokam imaṁ vidittā marīcidhammaṁ abhisaṁbudhānāṁ [134]

bahuṁ pi ce sahitaṁ bhāṣamāno na takkaro hoti naro pramatto [290]

bahū ve śaraṇaṁ yānti parvvate ca vanāni ca [216]

bālāsaṅgatacārī hi drīgham addhāna śocati [70]

bhadraṁ pi karato pāpaṁ yāva bhadraṁ na paccati [105]

bhadro pi paśśate pāpaṁ yāva bhadraṁ na paccati [103]

ma[nopūrvvaṁ]gamā dhammā manośreṣṭhā manojavā [2]

manapradoṣaṁ rakkheyā manasā saṁvto siyā [281]

manujassa pramattacāriṇo tahnā vaddhati mālutā iva [137]

manujassa sadā satīmato māttaṁ jāniya laddhibhojane [78]

manuṣyapaṭilābhena saggānāṁ gamanena ca [338]

manopūrvvaṁgamā dhammā manośreṣṭhā manojavā [1]

mameva katamannentu ghī pravrajitā ca ye [179]

malo istiye duccaritaṁ maccheraṁ dadatāṁ malo [158]

mā kuñjara nāgam āsida dukkho kuñjara nāgamaṁsado [213]

[mā] pramāde pramodetha na kāmaratisandhave [26]

mā priyehi samāgaṁma apriyehi kadācanaṁ [73]

mā brāhmaṇassa prahare nāssa mucceya brāhmaṇo [46]

mā vade paruṣaṁ kaṁci vuttā paṭivadeyu taṁ [197]

māggānaṣṭaṁgiko śreṣṭho saccānāṁ caturo padā [358]

mātaraṁ paṭhamaṁ hantā rājānaṁ do ca khattiye [47]

māttāsukhapariccāgā paśśe ce vipulāṁ sukhaṁ [77]

māse māse kuśāggreṇa bālo bhuñjeya bhojanaṁ [386]

māse māse kuśāggreṇa bālo bhuñjeya bhojanaṁ [387]

māse māse kuśāggreṇa bālo bhuñjeya bhojanaṁ [388]

māse māse kuśāggreṇa bālo bhuñjeya bhojanaṁ [389]

māse māse sahasreṇa yo yajeya śataṁ samā [379]

māse māse sahasreṇa yo yajeya śataṁ samā [382]

māse māse sahasreṇa yo yajeya śataṁ samā [383]

māse māse sahasreṇa yo yajeya śataṁ samā [384]

māse māse sahasreṇa yo yajeya śataṁ samā [385]

mitte bhajetha kallāṇe śuddhājīvī atandrito [64]

muñca pure muñca pacchato majjhe muñca bhavassa pāragū [150]

muhuttam api ce praṁño paṇḍite payirupāsati [192]

mettāvihārī bhikkhū prasanno buddhaśāsane [59]

yaṁ kiñci yaṣṭaṁ va hutaṁ va loke saṁvatsaraṁ yajate puṁñapekhī [381]

yaṁ ca viñū praśaṁsanti anuvicca suve suve [286]

yaṁ cesā sahate jaṁmī tahnā loke duraccayā [138]

yañ ca bālā adhaṁmaṭṭhaṁ pūjeyu garaheyu vā [285]

yatha ggrahapatayo prabhūtaratanā āḍitte nagaramhi dahyamāne [119]

yathā agāraṁ ducchannaṁ vaṭṭhī samitivijjhati [351]

yathā agāraṁ ducchannaṁ vaṭṭhī samitivijjhati [353]

yathā agāraṁ ducchannaṁ vaṭṭhī samitivijjhati [355]

yathā agāraṁ succhannaṁ vaṭṭhī na samitivijjhati [352]

yathā agāraṁ succhannaṁ vaṭṭhī na samitivijjhati [354]

yathā agāraṁ succhannaṁ vaṭṭhī na samitivijjhati [356]

yathā daṇḍena gopālo gāvo pājeti gocaraṁ [200]

yathā daṇḍena gopālo gāvo rakṣati sāmināṁ [201]

yathā pi puṣparāśimhā kayirā mālāguṇe bahū [130]

yathā pi bhramaro puṣpā vannagandham aheḍayaṁ [127]

yathā pi mūle anupadrute dḍhe chinno pi rukkho punar-īva jāyati [156]

yathā pi ruciraṁ puṣpaṁ vannavantaṁ agandhakaṁ [125]

yathā pi ruciraṁ puṣpaṁ vannavantaṁ sagaṁdhakaṁ [126]

yathā bubbudakaṁ paśśe yathā paśśe marīcikaṁ [258]

yathā yathā sammasati khandhānām udayavyayaṁ [61]

yathā śākaṭiko māggaṁ samaṁ hettā mahāpathaṁ [111]

yathā saṁkārakūṭamhi ujjhitamhi mahāpathe [135]

yathā hrado 'ssa gaṁbhīro viprasanno anāvilo [275]

yad<a>hi kiccaṁ tad apaviddhaṁ akiccaṁ puna kīrati [266]

yadā dayesu dhammesu pāragū hoti brāhmaṇo [41]

yamhi dhammaṁ vijāneyā vddhamhi daharamhi vā [35]

yamhi dhammaṁ vijāneyā sammasaṁbuddhadeśitaṁ [36]

yamhi saccaṁ ca dhammo ca viratī saṁyyamo damo [289]

yassa accantadośśillaṁ malutā sālam ivo 'tatā [306]

yassa kāyena vācāya manasā nāsti dukkataṁ [45]

yassa cetaṁ samucchinnaṁ mūlo 'gghaccaṁ samūhataṁ [328]

yassa chattrīśatiṁ sotā mānāphassamayā bhriśā [237]

yassa jarathā na santi keci mūlā akkuśalā samūhatā 'ssa [414]

yassa jālinī visattikā tahnā nāsti kahiṁ ci netaye [277]

yassa jitaṁ nā 'ppajjīyati jitam assā na upeti antako [276]

yassa pāram apāram vā pārāpāraṁ na vijjati [40]

yassa vanathā na saṁti keci vinibaṁdhāya bhavāya hetukappā [413]

yassa śraddhā tathāgate acalā supratiṣṭhitā [339]

yassa saṁbodhiaṁgehi samaṁ cittaṁ subhāvitaṁ [265]

yassa sabbe ahorātte ahiṁsāya rato mano [249]

yassa sabbe ahorātte niccaṁ kāyagatā satī [251]

yassa sabbe ahorātte bhāvanāya rato mano [250]

yassendriyāṇi samathaṁ gatāni aśśā yathā sārathinā sudāntā [89]

yāvaj jīvaṁ pi ce bālo paṇḍite payirupāsati [191]

yāvatā vanadho na cchijjati aṇumātto pi narassa ñātisu [362]

yāvad eva anatthāya ñāttaṁ bālassa jāyati [177]

ye keci śokā paridevitaṁ vā dukkhaṁ va lokamhi anekarūpaṁ [84]

ye ca kho saṁmadākkhāte dhamme dhaṁmānuvattino [262]

ye jhānaprasutā dhīrā nekkhaṁmo 'paśame ratā [244]

ye sattaśaṇḍāṁ paṭhaviṁ vijettā rājariṣayo yajamānā 'nupariyagu [247]

yesaṁ ca susamāraddhā niccaṁ kāyagatā satī [267]

yesā 'savā parikkhīṇā āhāre ca aniśśitā [270]

yesāṁ sannicayo nāsti ye pariñātabhojanā [87]

yo apraduṣṭassa naro praduṣyati śuddhassa poṣassa anaṁgaṇassa [115]

yo uppatitaṁ vineti krodhaṁ visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi [402]

yo uppatitaṁ vineti doṣaṁ visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi [400]

yo uppatitaṁ vineti mānaṁ visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi [403]

yo uppatitaṁ vineti mohaṁ visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi [401]

yo uppatitaṁ vineti rāgaṁ visaṭaṁ sappaviṣam va oṣadhīhi [399]

yo krodham udicchiyā aśeṣaṁ bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya [407]

yo ca gāthāśataṁ bhāṣe anatthapadasāhitaṁ [377]

yo ca vaśśaśataṁ jantū aggiṁ paricare vane [380]

yo ca vaśśaśataṁ jīve apaśśaṁ udayavyayaṁ [393]

yo ca vaśśaśataṁ jīve apaśśaṁ dhammam uttamaṁ [394]

yo ca vaśśaśataṁ jīve kusīdo hīnavīriyo [392]

yo ca vaśśaśataṁ jīve duśśīlo asamāhito [390]

yo ca vaśśaśataṁ jīve dupraṁño asamāhito [391]

yo ca vaśśasataṁ jīve apaśśaṁ amataṁ padaṁ [395]

yo ca vaśśasataṁ jīve aprāpya āsavakkhayaṁ [397]

yo ca vaśśasataṁ jīve saddhaṁme apratiṣṭhito [396]

yo cetāṁ sahate jaṁmiṁ tahnāṁ loke duraccayāṁ [139]

yo tahnam udicchiyā aśeṣaṁ saritāṁ śīgharayāṁ viśodhayittā [410]

yo tu buddhañ ca dhammañ ca saghaṁ ca śaraṇaṁ gato [218]

yo tu vāntakaṣāyassa śīlehi susamāhito [95]

yo tu vinīya sāraṁbhaṁ aprasādaṁ ca cetaso [337]

yo tu śameti pāpāni aṇutthūlāni sabbaśo [236]

yo 'tha metteṇa cittena sabbe prāṇe nukaṁpati [248]

yo doṣam udicchiyā aśeṣaṁ bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya [405]

yo driṣṭe dhaṁme labhati śraddhāṁ praṁñāṁ anuttarāṁ [330]

yo na hanti na ghāteti na jināti na jāpaye [252]

yo nā 'ccasarī na preccasārī sabbaṁ vītasarī imaṁ prapañcaṁ [411]

yo nā 'ccasarī na preccasārī sabbam idaṁ vitadhaṁ ti moṣadhaṁmaṁ [412]

yo nā 'jjhagamī bhavesu sāraṁ vicinaṁ puṣpam iva udumbaresu [398]

yo nivvanadho vanā tu mutto vanamutto vanam eva dhāvati [151]

yo bālo bālamānī paṇḍito cāpi tattha so [184]

yo mānam udicchiyā aśeṣaṁ bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya [408]

yo mukhe saṁyyato bhikkhū mantābhāṣī anuddhato [54]

yo moham udicchiyā aśeṣaṁ bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya [406]

yo rāgam udicchiyā aśeṣaṁ bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya [404]

yo rāgam udicchiyā aśeṣaṁ kuśa saṁgāni va chetta bandhanāni [409]

yo śāsanaṁ arahatāṁ ayirāṇāṁ dhammajīvināṁ [314]

yo śāsanaṁ arahatāṁ ayirāṇāṁ dhammajīvināṁ [315]

yo sahasraṁ sahasrāṇāṁ saṁggrāme mānuṣe jine [378]

yo hi nindiye praśaṁsati uttavā nindati yo praśaṁsiye [300]

yogā hi bhūrī saṁbhavati ayogā bhūrisaṁkhayo [375]

ramaṇīyaṁ vatā 'raṇṇaṁ yamhiṁ na ramate jano [155]

vanaṁ chindatha mā rukkhe vanāto jāyate bhayaṁ [361]

varam assatarā dāntā ājāneyā ca sendhavā [91]

vācaṁ bhāṣeyā kallāṇiṁ na 'ssa mucceya pāpikā [305]

vācānurakkhī manasā susaṁvto kāyena yo akuśalaṁ na sevati [278]

vācāpradoṣaṁ rakkheyā vācāya saṁvto siyā [280]

vāṇijo va bhayaṁ māggaṁ appasāttho mahaddhano [116]

vārijo va thale khitto okamokātu ubbhato [343]

vārī pukkharapatte vā ārāgre-r-iva sāsavo [38]

vāśśikī-r-iva puṣpāṇi mañcakāni pramuñcati [133]

vītatahno anādāno niruttīpadakovido [147]

śataṁ sahasrāṇi nirabbudānāṁ chattrīśatiṁ paṁca ca abbudāni [302]

śāntakāyo śāntacitto śāntavā susamāhito [53]

śānto tassa mano hoti śāntā vācā ca kaṁmu ca [88]

śīlavantaṁ śuciṁ dacchaṁ dhammaṭṭhaṁ saccavādinaṁ [294]

śuddhasseva sadā phaggū suddasso 'poṣatho sadā [99]

śubhā 'nupaśśiṁ viharantaṁ indriyesu asaṁvtaṁ [7]

śekho paṭhaviṁ vijehiti yamalokaṁ va imaṁ sadevakaṁ [132]

śelo yathā ekaghano vātena na samīrati [93]

śraddhābitiyaṁ puruṣaṁ carantaṁ na naṁ labheyā aśraddho va cāro [332]

śraddho śīlena saṁpaṁno praṁñāvāgarato sadā [372]

śraddho śīlena saṁpanno praṁñavā susamāhito [370]

śraddho śīlena saṁpanno praṁñavā susamāhito [371]

śraddho sīlena saṁpanno yaśabhogasamāhito [331]

śreyo ayoguḍā bhuttā tattā aggiśikhopamā [295]

sa khu so khīṇasaṁyogo khīṇamānapunabbhavo [42]

saṁ lābhaṁ nātimaṁñeyā nā 'ṁñesaṁ prihayaṁ care [55]

saṁghe prasādo yassa asti ujjubhūtañ ca daṁśanaṁ [340]

saṁyyatā sugatiṁ yānti doggatiṁ yānti asaṁyyatā [212]

sace iresi āttānaṁ kaṁso upahato-r-iva [198]

sace labheyā nipakaṁ sapraṁñaṁ sāddhiṁcaraṁ sādhuvihāradhīraṁ [9]

saccaṁ bhaṇe na kujjheyā deyā appā pi yācito [292]

sabbattha ve sappuruṣā bhavanti na kāmakāmā lapayanti santo [80]

sabbattha saṁvaro sādhu sādhu sabbattha saṁvaro [50]

sabbadhaṁmā anāttā ti yato praṁñāya paśśati [374]

sabbapāpassa akaraṇaṁ kuśalassa apasaṁpadā [357]

sabbe trasanti daṇḍānāṁ sabbesaṁ jīvitaṁ priyaṁ [202]

saritāni sinehitāni ca somanassāni bhavanti jantuno [148]

sahasram api ce vācā anatthapadasāhitā [376]

sārañ ca sārato ññāttā asārañ ca asārato [172]

siñca bhikkhu imāṁ nāvāṁ sittā te laghu hehiti [57]

suṁñā 'gāraṁ praviṣṭassa śāntacittassa bhikkhuṇo [60]

sukarāṇi asādhūni āttano ahitāni ca [167]

sukarāṇi asādhūni āttano ahitāni ca [168]

sukhaṁ daṁśanam ayirāṇāṁ saṁvāso pi satāṁ sukho [69]

sukhaṁ draṣṭuṁ śīlavanto sukhaṁ draṣṭuṁ bahuśśutā [83]

sukhaṁ yāvaj jarā śīlaṁ sukhā śraddhā pratiṣṭhitā [67]

sukhakāmāni bhūtāni yo daṇḍena vihiṁsati [203]

sukhakāmāni bhūtāni yo daṇḍena na vihiṁsati [204]

sukhā najjo sūpatitthā sukho dhammajito jano [82]

sukhā mātreatā loke tato petteatā sukhā [66]

sukho buddhāna uppādo sukhā dhammassa deśanā [68]

sujīvaṁ ahirīkena saṁkiliṣṭan tu jīvati [164]

sududdaśaṁ sunipuṇaṁ yatthakāmanipātinaṁ [346]

supaśśaṁ vajjaṁ aṁñesaṁ āttano puna duddaśaṁ [166]

suprabuddhaṁ prabujjhanti sadā gotamasāvakā [241]

suprabuddhaṁ prabujjhanti sadā gotamasāvakā [242]

suprabuddhaṁ prabujjhanti sadā gotamasāvakā [243]

susukhaṁ vata jīvāmo ussukesu anussukā [256]

susukhaṁ vata jīvāmo yesaṁ no nāsti kiṁcanaṁ [257]

susukhaṁ vata jīvāmo veriṇesu averiṇo [255]

sevamāno sevamāne saṁpuṭṭho saṁphusaṁ pare [189]

haṁsā va ādiccapathe vehāyasaṁ yānti iddhiyā [232]

hastasaṁyyato pādasaṁyyato vācāsaṁyyato saṁvtendriyo [52]

hirīmatā tu dujjīvaṁ niccaṁ śucigaveṣiṇā [165]

hīnaṁ dhammaṁ na seveyā pramādena na samvase [31]