Khuddakapāṭha Ce, Be: Khuddakapāṭhapāḷi; Se: Khuddakapāṭho.01

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

 

1: Saraṇagamanaṁ Be: Saraṇattaya; Ee here and elsewhere has only numbers, no titles; Se has title as Khuddakapāṭhe Saraṇagamanaṁ, and so for the titles throughout.02

buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

dutiyam-pi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
dutiyam-pi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
dutiyam-pi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

 tatiyam-pi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
tatiyam-pi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
tatiyam-pi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Saraṇagamanaṁ Ee, Be: Saraṇattayaṁ; Se adds niṭṭhitaṁ.03