Khuddakapāṭha

3: Dvattiṁsākāraṁ Se: Dvattiṁsākāro; Be: Dvattiṁsākāra.01

 

atthi imasmiṁ kāye:
kesā, lomā, nakhā, dantā, taco,
maṁsaṁ, nahāru, Se, Be: nhāru.02 aṭṭhi, Se: aṭṭhī.03 aṭṭhimiñjaṁ, Ee: aṭṭhimiñjā.04 vakkaṁ,
hadayaṁ, yakanaṁ, kilomakaṁ, pihakaṁ, papphāsaṁ,
antaṁ, antaguṇaṁ, udariyaṁ, karīsaṁ, Be adds in brackets: matthalugaṁ.05
pittaṁ, semhaṁ, pubbo, lohitaṁ, sedo, medo,
assu, vasā, khelo, Ee, Be: kheḷo.06 siṅghānikā, lasikā, muttaṁ, Be: muttanti, omit matthake matthaluṅgan-ti.07
matthake matthaluṅgan-ti. Ee: matthaluṅgaṁ (omit ti).08

Dvattiṁsākāraṁ Se adds niṭṭhitaṁ.09