Khuddakapāṭha

4: Kumārapañhaṁ Ce, Be: Kumārapañhā here and below; Se: Sāmaṇerapañhā.01

 

ekaṁ Ee: eka; Se: ekan.02 nāma kiṁ? sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.
dve nāma kiṁ? nāmañ-ca rūpañ-ca. Ee: dve nāmañ ca rūpañ ca.03
tīṇi nāma kiṁ? tisso vedanā. Ee: tīṇi tisso vedanā.04
cattāri nāma kiṁ? cattāri ariyasaccāni.
pañca nāma kiṁ? pañcupādānakkhandhā.
cha nāma kiṁ? cha ajjhattikāni āyatanāni.
satta nāma kiṁ? satta bojjhaṅgā.
aṭṭha nāma kiṁ? ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
nava nāma kiṁ? nava sattāvāsā.
dasa nāma kiṁ? dasahaṅgehi samannāgato arahāti vuccatī ti. Ee: vuccati (omit ti).05

Kumārapañhaṁ Se: Sāmaṇerapañhā niṭṭhitā.06