Meghiyavaggo catuttho

4-2: Uddhatasuttaṁ (32)

1. evaṁ me sutaṁ:
ekaṁ samayaṁ bhagavā kusinārāyaṁ viharati, upavattane mallānaṁ sālavane. tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bhagavato avidūre araññakuṭikāyaṁ viharanti, uddhatā BJT note: uddhatā hontī - palm leaf book.01 unnaḷā capalā mukharā vikiṇṇavācā, muṭṭhassatino asampajānā asamāhitā vibbhantacittā pākatindriyā.

2. addasā kho bhagavā te sambahule bhikkhū avidūre araññakuṭikāyaṁ viharante, uddhate unnaḷe capale mukhare vikiṇṇavāce, muṭṭhassatino asampajāne asamāhite vibbhantacitte pākatindriye.

3. atha kho bhagavā etam-atthaṁ viditvā, tāyaṁ velāyaṁ imaṁ udānaṁ udānesi:

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑− pathyā throughout
“arakkhitena kāyena, ~ micchādiṭṭhigatena ca,

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−
thīnamiddhābhibhūtena ~ vasaṁ mārassa gacchati.

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−
tasmā rakkhitacittassa, ~ sammāsaṅkappagocaro, Editor’s note: the commentary and some other editions include the following lines at this point, sammādiṭṭhipurekkhāro,ñatvāna udayabbayaṁ.02

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−
thīnamiddhābhibhū bhikkhu ~ sabbā duggatiyo jahe” ti.