Jaccandhavaggo chaṭṭho.

6-6: Tatiyanānātitthiyasuttaṁ (56)

1. evaṁ me sutaṁ: ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati, jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. te na kho pana samayena sambahulā nānātitthiyā samaṇabrāhmaṇaparibbājakā BJT note: samaṇabrāhmanā (paribbājakā) - palm leaf book; here and in similar places below.01 sāvatthiyaṁ paṭivasanti, nānādiṭṭhikā nānākhantikā nānārucikā nānādiṭṭhinissayanissitā:

[BJT Page 268]

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (1)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “asassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (2)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sassato asassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (3)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “neva sassato nāsassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (4)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sayaṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (5)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “paraṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (6)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sayaṁkato paraṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (7)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “asayaṁkāro aparaṁkāro adhiccasamuppanno attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (8)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (9)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “asassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (10)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sassataṁ asassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (11)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “neva sassataṁ nāsassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (12)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sayaṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (13)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “paraṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (14)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “sayaṁkataṁ paraṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (15)

[BJT Page 270]

santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: “asayaṁkāraṁ aparaṁkāraṁ adhiccasamuppannaṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan”-ti. (16)

te bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññam-aññaṁ mukhasattīhi vitudantā viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo; nediso dhammo ediso dhammo” ti.

2. atha kho sambahulā bhikkhū pubbanhasamayaṁ nivāsetvā, pattacīvaram-ādāya, sāvatthiṁ piṇḍāya pavisiṁsu. sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā, pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkantā, yena bhagavā tenupasaṅkamiṁsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā, ekamantaṁ nisīdiṁsu. ekamantaṁ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṁ etad-avocuṁ:

“idha bhante sambahulā nānātitthiyā samaṇabrāhmaṇaparibbājakā sāvatthiyaṁ paṭivasanti nānādiṭṭhikā nānākhantikā nānārucikā nānādiṭṭhinissayanissitā.

santeke samaṇabrahmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (1)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘asassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (2)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sassato asassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (3)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘neva sassato nāsassato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (4)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sayaṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (5)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘paraṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (6)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sayaṁkato paraṁkato attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (7)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘asayaṁkāro aparaṁkāro adhiccasamuppanno attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (8)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (9)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘asassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (10)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sassataṁ asassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (11)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘neva sassataṁ nāsassataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (12)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sayaṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (13)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘paraṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (14)

santeke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘sayaṁkataṁ paraṁkataṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (15)
santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṁvādino evaṁdiṭṭhino: ‘asayaṁkāraṁ aparaṁkāraṁ adhiccasamuppannaṁ sukhadukkhaṁ attā ca loko ca - idam-eva saccaṁ mogham-aññan’-ti. (16)

te bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññam-aññaṁ mukhasattīhi vitudantā viharanti: ‘ediso dhammo nediso dhammo; nediso dhammo ediso dhammo’ ” ti.

“aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā atthaṁ na jānanti, anatthaṁ na jānanti, dhammaṁ na jānanti, adhammaṁ na jānanti. te atthaṁ ajānantā, anatthaṁ ajānantā, dhammaṁ ajānantā, adhammaṁ ajānantā, bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññam-aññaṁ mukhasattīhi vitudantā viharanti: “ediso dhammo nediso dhammo; nediso dhammo ediso dhammo” ti.

3. atha kho bhagavā etam-atthaṁ viditvā, tāyaṁ velāyaṁ imaṁ udānaṁ udānesi:

⏑−−⏑¦⏑⏑−−¦¦⏑−⏑−−¦−⏑−⏑− savipula
“ahaṅkārapasutāyaṁ pajā paraṅkārūpasaṁhitā,

−⏑−−¦−−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−
etad-eke nābbhaññiṁsu na naṁ sallan-ti addasuṁ. Metre: Line c is not a standard variation, though it is similar to mavipula.02

−−⏑−¦−,⏑¦−⏑−⏑− Jagatī
etañ-ca sallaṁ paṭicca BJT note: paṭigacca - palm leaf book. Metre: as it stands the metre is unusual here, probably the palm leaf book reading is to be adopted.03 passato,

⏑−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−− Tuṭṭhubha
“ahaṁ karomī” ti na tassa hoti,

⏑−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
“paro karotī” ti na tassa hoti.

−⏑−−¦⏑−⏑−¦¦−⏑−−−⏑⏑⏑−− Anuṭṭhubha
mānupetā ayaṁ pajā, mānaganthā mānavinibandhā, Metre: Line b doesn't scan and appears to be corrupt.04

−⏑⏑−¦−⏑⏑−¦¦−−−−¦⏑−⏑− bhavipula
diṭṭhisu sārambhakathā, saṁsāraṁ nātivattatī” ti.

[BJT Page 272]