Itivuttakapāḷi

3. 5. 6. Kāmuppattisuttaṁ Editor's note: BJT reads Kāmūpapattisuttaṁ.01 (95)

vuttaṁ hetaṁ bhagavatā, vuttam-arahatā ti me sutaṁ:

“tisso imā bhikkhave kāmuppattiyo. katamā tisso? paccupaṭṭhitakāmā, nimmānaratino, paranimmitavasavattino. imā kho bhikkhave tisso kāmuppattiyo” ti.

[BJT Page 448]

etam-atthaṁ bhagavā avoca, tatthetaṁ iti vuccati:

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−
“paccupaṭṭhitakāmā ca   ye devā vasavattino,

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−
nimmānaratino devā   ye caññe kāmabhogino. [1]

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−
itthabhāvaññathābhāvaṁ   saṁsāraṁ nātivattare,

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−
etam-ādīnavaṁ ñatvā   kāmabhogesu paṇḍito,

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−
sabbe pariccaje kāme   ye dibbā ye ca mānusā. [2]

⏑⏑−⏑−¦⏑⏑⏑−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   navipulā
piyarūpasātagadhitaṁ   chetvā sotaṁ duraccayaṁ,

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−
asesaṁ parinibbanti   asesaṁ dukkham-accaguṁ. [3]

−−⏑−¦−⏑⏑−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   bhavipulā
ariyaddasā vedaguno   sammad-aññāya paṇḍitā,

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−
jātikkhayam-abhiññāya   nāgacchanti punabbhavan”-ti. [4]

ayam-pi attho vutto bhagavatā, iti me sutan-ti.