Itivuttakapāḷi

4. 1. 3. Āsavakkhayasuttaṁ (102)

vuttaṁ hetaṁ bhagavatā, vuttam-arahatā ti me sutaṁ:

“jānatohaṁ bhikkhave passato āsavānaṁ khayaṁ vadāmi, no ajānato apassato. kiñ-ca bhikkhave jānato kiṁ passato āsavānaṁ khayo hoti?

[BJT Page 462]

“idaṁ dukkhan”-ti bhikkhave jānato passato āsavānaṁ khayo hoti; “ayaṁ dukkhasamudayo” ti bhikkhave jānato passato āsavānaṁ khayo hoti; “ayaṁ dukkhanirodho” ti bhikkhave jānato passato āsavānaṁ khayo hoti; “ayaṁ dukkhanirodhagāminī paṭipadā” ti bhikkhave jānato passato āsavānaṁ khayo hoti. evaṁ kho bhikkhave jānato evaṁ passato āsavānaṁ khayo hotī” ti.

etam-atthaṁ bhagavā avoca, tatthetaṁ iti vuccati:

−−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā throughout
“sekhassa sikkhamānassa   ujumaggānusārino,

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−
khayasmiṁ paṭhamaṁ ñāṇaṁ   tato aññā anuttarā. [1]

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑−¦⏑−⏑−
tato aññā vimuttassa   vimuttiñāṇam-uttamaṁ,

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−
uppajjati khaye ñāṇaṁ   khīṇā saṁyojanā iti. [2]

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−
na tvevidaṁ BJT Note: na tevidaṁ - Palm leaf book, Commentary, Printed book.01 kusītena   bālena avijānatā,

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−
nibbānaṁ adhigantabbaṁ   sabbaganthappamocanan”-ti. [3]

ayam-pi attho vutto bhagavatā, iti me sutan-ti.