Book III [Saṁvegotpattiḥ]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tataḥ kadācinmduśādvalāni puṁskokilonnāditapādapāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śuśrāva padmākaramaṁḍitāni śīte nibaddhāni sa kānanāni || 3.1

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
śrutvā tataḥ strījanavallabhānāṁ manojñabhāvaṁ purakānanānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bahiḥprayāṇāya cakāra buddhimaṁtarghe nāga ivāvaruddhaḥ || 3.2

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tato npastasya niśamya bhāvaṁ putrābhidhānasya manorathasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
snehasya lakṣmyā vayasaśca yogyām-ājñāpayāmāsa vihārayātrām || 3.3

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)
nivartayāmāsa ca rājamārge saṁpātamārtasya pthagjanasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mā bhūtkumāraḥ sukumāracittaḥ saṁvignacetā iva manyamānaḥ || 3.4

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
pratyaṁgahīnān vikaleṁdriyāṁśca jīrṇāturādīn kpaṇāṁśca bhikṣūn |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā śobhāṁ parā rājapathasya cakruḥ || 3.5

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tataḥ kte śrīmati rājamārge śrīmān vinītānucaraḥ kumāraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prāsādapṣṭhādavatīrya kāle ktābhyanujño npamabhyagacchat || 3.6

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
atho nareṁdraḥ sutamāgatāśruḥ śirasyupāghrāya ciraṁ nirīkṣya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gaccheti cājñāpayati sma vācā snehānna cainaṁ manasā mumoca || 3.7

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tataḥ sa jāṁbūnadabhāṁḍabhdbhiryuktaṁ caturbhirnibhtaisturaṁgaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aklīvavidhyucchuciraśmidhārāṁ hiraṇmayaṁ syaṁdanamāruroha || 3.8

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
tataḥ prakīrṇojjvalapuṣpajālaṁ viṣaktamālyaṁ pracalatpatākam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mārgaṁ prapede sadśānuyātraścaṁdraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam || 3.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
kautūhalātsphītataraiśca netrairnīlotpalābhairiva kīryamāṇaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śanaiḥ śanai rājapathaṁ jagāhe pauraiḥ samaṁtādabhivīkṣyamāṇaḥ || 3.10

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
taṁ tuṣṭuvuḥ saumyaguṇena kecidvavaṁdire dīptatayā tathānye |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saumukhyatastu śriyamasya kecidvaipulyamāśaṁsiṣurāyuṣaśca || 3.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
niḥstya kubjāśca mahākulebhyo vyūhāśca kairātakavāmanānām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nāryaḥ kśebhyaśca niveśanebhyo devānuyānadhvajavat praṇemuḥ || 3.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
tataḥ kumāraḥ khalu gacchatīti śrutvā striyaḥ preṣyajanātpravttim |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
didkṣayā harmyatalāni jagmurjanena mānyena ktābhyanujñāḥ || 3.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tāḥ srastakāṁcīguṇavighnitāśca suptaprabuddhākulalocanāśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vttāṁtavinyastavibhūṣaṇāśca kautūhalenāpi bhtāḥ parīyuḥ || 3.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
prāsādasopānatalapraṇādaiḥ kāṁcīravairnūpuranisvanaiśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vibhrāmayaṁtyo ghapakṣisaṁghānanyonyavegāṁśca samākṣipaṁtyaḥ || 3.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
kāsāṁcidāsāṁ tu varāṁganānāṁ jātatvarāṇāmapi sotsukānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gatiṁ gurutvājjaghurviśālāḥ śroṇīrathāḥ pīnapayodharāśca || 3.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
śīghraṁ samarthāpi tu gaṁtumanyā gatiṁ nijagrāha yayau na tūrṇam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
hriyā pragalbhāni nigūhamānā rahaḥ prayuktāni vibhūṣaṇāni || 3.17

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
parasparotpīḍanapiṁḍitānāṁ saṁmardasaṁśobhitakuṁḍalānām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tāsāṁ tadā sasvanabhūṣaṇānāṁ vātāyaneṣvapraśamo babhūva || 3.18

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
vātāyanebhyastu viniḥstāni parasparopāsitakuṁḍalāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
strīṇāṁ virejurmukhapaṁkajāni saktāni harmyeṣviva paṁkajāni || 3.19

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tato vimānairyuvatīkalāpaiḥ kautūhalodghāṭitavātayānaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrīmatsamaṁtānnagaraṁ babhāse viyadvimānairiva sāpsarobhiḥ || 3.20

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
vātāyanānāmaviśālabhāvādanyonyagaṁḍārpitakuṁḍalāni |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mukhāni rejuḥ pramadottamānāṁ baddhāḥ kalāpa iva paṁkajānām || 3.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
 tasmin kumāraṁ pathi vīkṣamāṇāḥ striyo babhurgāmiva gaṁtukāmāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ūrdhvonmukhāścainamudīkṣamāṇā narā babhurdyāmiva gaṁtukāmāḥ || 3.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
dṣṭvā ca taṁ rājasutaṁ striyastā jājvalyamānaṁ vapuṣā śriyā ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhanyāsya bhāryeti śanairavocañśuddhairmanobhiḥ khalu nānyabhāvāt || 3.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
ayaṁ kila vyāyatapīnabāhū rūpeṇa sākṣādiva puṣpaketuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tyaktvā śriyaṁ dharmamupeṣyatīti tasmin hitā gauravameva cakruḥ || 3.24

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kīrṇaṁ tathā rājapathaṁ kumāraḥ paurairvinītaiḥ śucidhīraveṣaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tatpūrvamālokya jaharṣa kiṁcinmene punarbhāvamivātmanaśca || 3.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
puraṁ tu tatsvargamiva prahṣṭaṁ śuddhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jīrṇaṁ naraṁ nirmamire prayātuṁ saṁcodanārthaṁ kṣitipātmajasya || 3.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
tataḥ kumāro jarayābhibhūtaṁ dṣṭvā narebhyaḥ pthagāktiṁ tam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
uvāca saṁgrāhakamāgatāsthastatraiva niṣkampaniviṣṭadṣṭiḥ || 3.27

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ keśaiḥ sitairyaṣṭiviṣaktahastaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhrūsaṁvtākṣaḥ śithilānatāṁgaḥ kiṁ vikriyaiṣā praktiryadcchā || 3.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
ityevamuktaḥ sa rathapraṇetā nivedayāmāsa npātmajāya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁrakṣyamapyarthamadoṣadarśī taireva devaiḥ ktabuddhimohaḥ || 3.29

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
rūpasya hartrī vyasanaṁ balasya śokasya yonirnidhanaṁ ratīnām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nāśaḥ smtīnāṁ ripuriṁdriyāṇāmeṣā jarā nāma yayaiṣa bhagnaḥ || 3.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
pītaṁ hyanenāpi payaḥ śiśutve kālena bhūyaḥ parimṣṭamurvyām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān krameṇa tenaiva jarāmupetaḥ || 3.31

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
ityevamukte calitaḥ sa kiṁcidrājātmajaḥ sūtamidaṁ babhāṣe |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kimeṣa doṣo bhavitā mamāpītyasmai tataḥ sārathirabhyuvāca || 3.32

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
āyuṣmato 'pyeṣa vayaḥprakarṣānniḥsaṁśayaṁ kālavaśena bhāvī |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁ jarāṁ rūpavināśayitrīṁ jānāti caivecchati caiṣa lokaḥ || 3.33

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tataḥ sa pūrvāśayaśuddhabuddhirvistīrṇakalpācitapuṇyakarmā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā jarāṁ saṁvivije mahātmā mahāśanerghoṣamivāṁtike gauḥ || 3.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
niḥśvasya dīrghaṁ sa śiraḥ prakaṁpya tasmiṁśca jīrṇe viniveśya cakṣuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tāṁ caiva dṣṭvā janatāṁ saharṣāṁ vākyaṁ sa saṁvignamidaṁ jagāda || 3.35

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
evaṁ jarā haṁti ca nirviśeṣaṁ smtiṁ ca rūpaṁ ca parākramaṁ ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na caiva saṁvegamupaiti lokaḥ pratyakṣato 'pīdśamīkṣamāṇaḥ || 3.36

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
evaṁ gate sūta nivartayāśvān śīghraṁ ghāṇyeva bhavānprayātu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
udyānabhūmau hi kuto ratirme jarābhave cetasi vartamāne || 3.37

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
athājñayā bhartsutasya tasya nivartayāmāsa rathaṁ niyaṁtā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tataḥ kumāro bhavanaṁ tadeva ciṁtāvaśaḥ śūnyamiva prapede || 3.38

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
yadā tu tatraiva na śarma lebhe jarā jareti praparīkṣamāṇaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tato nareṁdrānumataḥ sa bhūyaḥ krameṇa tenaiva bahirjagāma || 3.39

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
athāparaṁ vyādhiparītadehaṁ ta eva devāḥ sasjurmanuṣyam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dṣṭvā ca taṁ sārathimābabhāṣe śauddhodanistadgatadṣṭireva || 3.40

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
sthūlodaraḥ śvāsacalaccharīraḥ srastāṁsabāhuḥ kśapāṇdugātraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aṁbeti vācaṁ karuṇaṁ bruvāṇaḥ paraṁ samāśliṣya naraḥ ka eṣaḥ || 3.41

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tato 'bravītsārathirasya saumya dhātuprakopaprabhavaḥ pravddhaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rogābhidhānaḥ sumahānanarthaḥ śakro 'pi yenaiṣa kto 'svataṁtraḥ || 3.42

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
ityūcivān rājasutaḥ sa bhūyastaṁ sānukaṁpo naramīkṣamāṇaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
asyaiva jātaḥ pthageṣa doṣaḥ sāmānyato rogabhayaṁ prajānām || 3.43

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
tato babhāṣe sa rathapraṇetā kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁ hi rogaiḥ paripīḍyamāno rujāturo harṣamupaiti lokaḥ || 3.44

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
iti śrutārthaḥ sa viṣaṇṇacetāḥ prāvepatāṁbūrmigataḥ śaśīva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
idaṁ ca vākyaṁ karuṇāyamānaḥ provāca kiṁcinmdunā svareṇa || 3.45

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
idaṁ ca rogavyasanaṁ prajānāṁ paśyaṁśca viśraṁbhamupaiti lokaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vistīrṇavijñānamaho narāṇāṁ hasaṁti ye rogabhayairamuktāḥ || 3.46

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Mālā)
nivartyatāṁ sūta vahiḥprayāṇānnareṁdrasadmaiva rathaḥ prayātu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā ca me rogabhayaṁ ratibhyaḥ pratyāhataṁ saṁkucatīva cetaḥ || 3.47

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tato nivttaḥ sa nivttaharṣaḥ pradhyānayuktaḥ praviveśa sadma |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
taṁ dvistathā prekṣya ca saṁnivttaṁ puryāgamaṁ bhūmipatiścakāra || 3.48

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
śrutvā nimittaṁ tu nivartanasya saṁtyaktamātmānamanena mene |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mārgasya śaucādhiktāya caiva cukrośa ruṣṭo 'pi ca nogradaṁḍaḥ || 3.49

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
bhūyaśca tasmai vidadhe sutāya viśeṣayuktaṁ viṣayaprakāram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
caleṁdriyatvādapi nāpi śakto nāsmānvijahyāditi nāthamānaḥ || 3.50

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
yadā ca śabdādibhiriṁdriyārthairaṁtaḥpure naiva suto 'sya reme |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tato vahirvyādiśati sma yātrāṁ rasāntaraṁ syāditi manyamānaḥ || 3.51

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
snehācca bhāvaṁ tanayasya buddhvā saṁvegadoṣānaviciṁtya kāṁścit |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yogyāḥ samājñāpayati sma tatra kalāsvabhijña iti vāramukhyāḥ || 3.52

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
tato viśeṣeṇa nareṁdramārge svalaṁkte caiva parīkṣite ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vyatyāsya sūtaṁ ca rathaṁ ca rājā prasthāpayāmāsa bahiḥ kumāram || 3.53

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tatastathā gacchati rājaputre taireva devairvihito gatāsuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
taṁ caiva mārge mtamuhyamānaṁ sūtaḥ kumāraśca dadarśa nānyaḥ || 3.54

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
athābravīdrājasutaḥ sa sūtaṁ naraiścaturbhirhriyate ka eṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dīnairmanuṣyairanugamyamāno yo bhūṣito 'śvāsyavarudyate ca || 3.55

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
tataḥ sa śuddhātmabhireva devaiḥ śuddhādhivāsairabhibhūtacetāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
avācyamapyarthamimaṁ niyaṁtā pravyājahārārthavidīśvarāya || 3.56

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
buddhīṁdriyaprāṇaguṇairviyuktaḥ supto visaṁjñastṇakāṣṭhabhūtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁbadhya saṁrakṣya ca yatnavadbhiḥ priyāpriyaistyajyata eṣa ko 'pi || 3.57

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
iti praṇetuḥ sa niśamya vākyaṁ saṁcukṣubhe kiṁciduvāca cainam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kiṁ kevalasyaiva janasya dharmaḥ sarvaprajānāmayamīdśo 'ṁtaḥ || 3.58

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tataḥ praṇetā vadati sma tasmai sarvaprajānāmayamaṁtakarmā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
hīnasya madhyasya mahātmano vā sarvasya loke niyato vināśaḥ || 3.59

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tataḥ sa dhīro 'pi nareṁdrasūnuḥ śrutvaiva mtyuṁ viṣasāda sadyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aṁsena saṁśliṣya ca kūbarāgraṁ provāca nihrādavatā svareṇa || 3.60

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
iyaṁ ca niṣṭhā niyataṁ prajānāṁ pramādyati tyaktabhayaśca lokaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
manāṁsi śaṁke kaṭhināni nṇāṁ svasthāstathā hyadhvani vartamānāḥ || 3.61

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
tasmādrathaṁ sūta nivartyatāṁ no vihārabhūmau na hi deśakālaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jānanvināśaṁ kathamārttikāle sacetanaḥ syādiha hi pramattaḥ || 3.62

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−    Vaṁśastha
iti bruvāṇe 'pi narādhipātmaje nivartayāmāsa sa naiva taṁ ratham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
viśeṣayuktaṁ tu nareṁdraśāsanātsa padmakhaṁḍaṁ vanameva niryayau || 3.63

 

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Rucirā
tataḥ śivaṁ kusumitabālapādapaṁ paribhramatpramuditamattakokilam |

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−
vipānavatsakamalacārudīrghikaṁ dadarśa tadvanamiva naṁdanaṁ vanam || 3.64

 

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Rucirā
varāṁganāgaṇakalilaṁ npātmajastato balādvanamabhinīyate sma tat |

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−
varāpsarovtamalakādhipālayaṁ Cowell's edition reads: varāpsarontyamalakādhipālayaṁ, which would mean taking -ty- in -ntyam- as not making position, to correct the metre.01 navavrato muniriva vighnakātaraḥ || 3.65

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye saṁvegautpattirnāma ttīyaḥ sargaḥ || 3 ||