Dāṭhāvaṁsa

Kattusandassanagāthā Text: Kattusandassanagātha.01

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Yo Candagomiracite varasaddasatthe

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
ṭīkaṁ pasattham-akarittha ca Pañcikāya

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑
buddhappabhāvajananiṁ-ca akā Samanta-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
pāsādikāya vinayaṭṭhakathāya ṭīkaṁ. [409] [6-1]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Aṅguttarāgamavaraṭṭhakathāya ṭīkaṁ

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sammohavibbhamavighātakariṁ akāsi

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
atthāya saṁyamigaṇassa padhānikassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
ganthaṁ akā Vinayasaṅgaha-nāmadheyyaṁ. [410] [6-2]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Santindriyassa paṭipattiparāyaṇassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sallekhavuttiniratassa samāhitassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
appicchatādiguṇayogavibhūsanassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sambuddhasāsanamahodayakāraṇassa. [411] [6-3]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Sabbesu ācariyataṁ paramaṅgatassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
satthesu sabbasamayantarakovidassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑
sissena Sāritanujassa mahādisāmi-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
pādassa tassa vimalanvayasambhavassa. [412] [6-4]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Suddhanvayena karuṇādiguṇodayena

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
takkāgamādikusalena visāradena

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑
sabbattha patthaṭasudhākararaṁsijāla-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
saṅkāsakittivisarena parikkhakena. [413] [6-5]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑     Vasantatilakā
Saddhādhanena sakhilena ca Dhammakitti-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
nāmena rājagarunācariyena eso

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑
sotuppasādajanano Jinadantadhātu-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
vaṁso Text: vaṁ-so (printing error).02 kato nikhiladassipabhāvadīpo. [414] [6-6]

 

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−     Vasantatilakā
Dhammo pavattatu cirāya munissarassa

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
dhamme ṭhitā vasumatīpatayo bhavantu

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
kāle pavassatu ghano nikhilā pajā pi

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
aññoññamettipaṭilābhasukhaṁ labhantu. [415] [7]