[Jinacaritaṁ]

[Vappamaṅgalakathā]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁsaṭṭhā
yadāsi rañño puthuvappamaṅgalaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tadā puraṁ devapuraṁ Vimalavaṁsa: devapura.01 va sajjitaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vibhūsitā tā janatā manoramā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
samāgatā tassa niketam-uttamaṁ [129]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁsaṭṭhā
vibhūsitaṅgo janatāhi tāhi so

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
purakkhato bhūsanabhūsitatrajaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tam-ādayitvātulavappamaṅgalaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
surindalīlāya gato narissaro [130]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
nānāvirāgujjalacārusāṇi Rouse, Vimalavaṁsa: -sāni; Duroiselle: -sāṇī.02

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
parikkhitekamhi Rouse: -ekam hi.03 ca jambumūle

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sayāpayitvā bahimaṅgalaṁ taṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
udikkhituṁ dhātigaṇā gamiṁsu Rouse: dhātigaṇāgamiṁsu.04 [131]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
suvaṇṇatārādi virājamānā Duroiselle: -tārādivirājamāna-.05

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vitānajotujjalajambumūle

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nisajja dhīro sayane manuññe

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jhānaṁ samāpajji katāvakāso [132]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
suvaṇṇabimbaṁ viya taṁ Rouse: tan.06 nisinnaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
chāyañ-ca tassā ṭhitam-eva disvā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tam Duroiselle: taṁ.07-abravī -ī is m.c.08 dhātijanopagantvā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
puttassa Duroiselle: putassa.09 te abbhutam-īdisan-ti Tilakasiri: .10 [133]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
visuddhacandānanabhāsurassa

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sutvāna taṁ Rouse: naṁ.11 paṅkajalocanassa

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
savandanaṁ Rouse: savandanam; Duroiselle: sa vandanaṁ.12 me dutiyan-ti vatvā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
puttassa pāde sirasābhivandi [134]

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
tadaññāni pi lokasmiṁ jātānekavidhabbhutā

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−    pathyā
dassitā me samāsena ganthavitthārabhīrunā [135]