[Jinacaritaṁ]

[Sujātākathā]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
datvā paṭiññaṁ manujādhipassa

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhīropagantvāna padhānabhūmiṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
anaññasādhāraṇadukkarāni

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
katvā tato kiñci apassamāno [212]

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−    pathyā
oḷārikannapānāni bhuñjitvā dehasampadaṁ

−−⏑−¦⏑−−⏑¦¦−−−−¦⏑−⏑−    pathyā
patvājapālanigrodhamūlaṁ patto Rouse: -mūlappatto.01 suro viya [213]

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
puratthābhimukho hutvā nisinnosi Duroiselle: nisinno si; Duroiselle prints si (= asi, with first-vowel elipsis) as though it is a separate word in the next pādayuga also, and elsewhere.02 jutindharo

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−    pathyā
dehavaṇṇehi nigrodho hemavaṇṇosi tassa so [214]

 

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−    pathyā
samiddhapatthanā ekā sujātā nāma sundarī Rouse: sundari.03

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−    pathyā
hemapātiṁ sapāyāsaṁ sīsenādāya onatā Duroiselle: oṇatā.04 [215]

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−    pathyā
tasmiṁ adhiggahītassa -ī- is m.c.05 rukkhadevassa tāvade

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
baliṁ dammī ti gantvāna disvā taṁ dipaduttamaṁ [216]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
devo ti saññāya Rouse: devātisaññāya.06 udaggacittā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pāyāsapātiṁ pavarassa datvā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
āsiṁsanā ijjhi yathā hi mayhaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tuyham-pi sā sāmi samijjhatū ti [217]

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−    pathyā
iccevaṁ vacanaṁ vatvā gatā tamhā varaṅganā

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
atha pāyāsapātiṁ taṁ gahetvā munipuṅgavo [218]

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
gantvā nerañjarātīraṁ bhutvā taṁ varabhojanaṁ

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−    pathyā
paṭisotaṁ Rouse: paṭisotam.07 pavissajji tassā pātiṁ manoramaṁ [219]