Dhammatthavinicchayo

Dhammatthāright click to download mp3

7. Dvādasa Paṭiccasamuppādaṅgāni

from Vibhaṅgasuttaṁ, SN 12.2

Katamo ca bhikkhave paṭiccasamuppādo?

1. Avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā,
2. saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ,
3. viññāṇapaccayā nāmarūpaṁ,
4. nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṁ,
5. saḷāyatanapaccayā phasso,
6. phassapaccayā vedanā,
7. vedanāpaccayā taṇhā,
8. taṇhāpaccayā upādānaṁ,
9. upādānapaccayā bhavo,
10. bhavapaccayā jāti,
11-12. jātipaccayā jarāmaraṇaṁ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti, evam-etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

12. Katamañ-ca bhikkhave jarāmaraṇaṁ?

Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhi tamhi sattanikāye jarā, jīraṇatā, khaṇḍiccaṁ, pāliccaṁ, valittacatā; āyuno saṁhāni, indriyānaṁ paripāko.

Ayaṁ vuccati jarā.

Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhā tamhā sattanikāyā cuti, cavanatā, bhedo, antaradhānaṁ, maccu, maraṇaṁ, kālakiriyā; khandhānaṁ bhedo, kalebarassa nikkhepo, jīvitindriyassa upacchedo.

Idaṁ vuccati maraṇaṁ.

Iti ayañ-ca jarā, idañ-ca maraṇaṁ.

Idaṁ vuccati bhikkhave jarāmaraṇaṁ.

11. Katamā ca bhikkhave jāti?

Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhi tamhi sattanikāye jāti, sañjāti, okkanti, nibbatti, abhinibbatti; khandhānaṁ pātubhāvo, āyatanānaṁ paṭilābho.

Ayaṁ vuccati bhikkhave jāti.

10. Katamo ca bhikkhave bhavo?

Tayo me bhikkhave bhavā:

{1} Kāmabhavo,
{2} rūpabhavo,
{3} arūpabhavo.

Ayaṁ vuccati bhikkhave bhavo.

9. Katamañ-ca bhikkhave upādānaṁ?

Cattārimāni bhikkhave upādānāni:

{1} Kāmupādānaṁ,
{2} diṭṭhupādānaṁ,
{3} sīlabbatupādānaṁ,
{4} attavādupādānaṁ.

Idaṁ vuccati bhikkhave upādānaṁ.

8. Katamā ca bhikkhave taṇhā?

Cha-y-ime bhikkhave taṇhākāyā:

{1} Rūpataṇhā,
{2} saddataṇhā,
{3} gandhataṇhā,
{4} rasataṇhā,
{5} phoṭṭhabbataṇhā,
{6} dhammataṇhā.

Ayaṁ vuccati bhikkhave taṇhā.

7. Katamā ca bhikkhave vedanā?

Cha-y-ime bhikkhave vedanākāyā:

{1} Cakkhusamphassajā vedanā,
{2} sotasamphassajā vedanā,
{3} ghānasamphassajā vedanā,
{4} jivhāsamphassajā vedanā,
{5} kāyasamphassajā vedanā,
{6} manosamphassajā vedanā.

Ayaṁ vuccati bhikkhave vedanā.

6. Katamo ca bhikkhave phasso?

Cha-y-ime bhikkhave phassakāyā:

{1} Cakkhusamphasso,
{2} sotasamphasso,
{3} ghānasamphasso,
{4} jivhāsamphasso,
{5} kāyasamphasso,
{6} manosamphasso.

Ayaṁ vuccati bhikkhave phasso.

5. Katamañ-ca bhikkhave saḷāyatanaṁ?

{1} Cakkhāyatanaṁ,
{2} sotāyatanaṁ,
{3} ghāṇāyatanaṁ,
{4} jivhāyatanaṁ,
{5} kāyāyatanaṁ,
{6} manāyatanaṁ.

Idaṁ vuccati bhikkhave saḷāyatanaṁ.

4. Katamañ-ca bhikkhave nāmarūpaṁ?

{1} Vedanā,
{2} saññā,
{3} cetanā,
{4} manasikāro.

Idaṁ vuccati nāmaṁ.

Cattāro ca mahābhūtā, catunnañ-ca mahābhūtānaṁ upādāyarūpaṁ.

Idaṁ vuccati rūpaṁ.

Iti idañ-ca nāmaṁ, idañ-ca rūpaṁ.

Idaṁ vuccati bhikkhave nāmarūpaṁ.

3. Katamañ-ca bhikkhave viññāṇaṁ?

Cha-y-ime bhikkhave viññāṇakāyā:

{1} Cakkhuviññāṇaṁ,
{2} sotaviññāṇaṁ,
{3} ghāṇaviññāṇaṁ,
{4} jivhāviññāṇaṁ,
{5} kāyaviññāṇaṁ,
{6} manoviññāṇaṁ.

Idaṁ vuccati bhikkhave viññāṇaṁ.

2. Katame ca bhikkhave saṅkhārā?

Tayome bhikkhave saṅkhārā:

{1} Kāyasaṅkhāro,
{2} vacīsaṅkhāro,
{3} cittasaṅkhāro.

Ime vuccanti bhikkhave saṅkhārā.

1. Katamā ca bhikkhave avijjā?

{1} Yaṁ kho bhikkhave, dukkhe aññāṇaṁ,
{2} dukkhasamudaye aññāṇaṁ,
{3} dukkhanirodhe aññāṇaṁ,
{4} dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṁ.

Ayaṁ vuccati bhikkhave avijjā.

1. Iti kho bhikkhave avijjāpaccayā saṅkhārā,
2. saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ,
3. viññāṇapaccayā nāmarūpaṁ,
4. nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṁ,
5. saḷāyatanapaccayā phasso,
6. phassapaccayā vedanā,
7. vedanāpaccayā taṇhā,
8. taṇhāpaccayā upādānaṁ,
9. upādānapaccayā bhavo,
10. bhavapaccayā jāti,
11-12. jātipaccayā jarāmaraṇaṁ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti, evam-etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

1. Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho,
2. saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho,
3. viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho,
4. nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho,
5. saḷāyatananirodhā phassanirodho,
6. phassanirodhā vedanānirodho,
7. vedanānirodhā taṇhānirodho,
8. taṇhānirodhā upādānanirodho,
9. upādānanirodhā bhavanirodho,
10. bhavanirodhā jātinirodho,
11-12. jātinirodhā jarāmaraṇaṁ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti, evam-etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.