Dhammatthavinicchayo

Bhāvanatthāright click to download mp3

14. Soḷasākārā Ānāpānasatī

from Ānāpānasatisuttaṁ, MN 118

Kathaṁ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati?

Kathaṁ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṁsā?

Idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā, rukkhamūlagato vā, suññāgāragato vā, nisīdati.

Pallaṅkaṁ ābhujitvā, ujuṁ kāyaṁ paṇidhāya, parimukhaṁ satiṁ upaṭṭhapetvā, so sato va assasati, sato passasati.

1. Dīghaṁ vā assasanto: Dīghaṁ assasāmī ti pajānāti, dīghaṁ vā passasanto: Dīghaṁ passasāmī ti pajānāti,
2. rassaṁ vā assasanto: Rassaṁ assasāmī ti pajānāti, rassaṁ vā passasanto: Rassaṁ passasāmī ti pajānāti,
3. Sabbakāyapaṭisaṁvedī assasissāmī ti sikkhati, Sabbakāyapaṭisaṁvedī passasissāmī ti sikkhati,
4. Passambhayaṁ kāyasaṅkhāraṁ assasissāmī ti sikkhati, Passambhayaṁ kāyasaṅkhāraṁ passasissāmī ti sikkhati,
5. Pītipaṭisaṁvedī assasissāmī ti sikkhati, Pītipaṭisaṁvedī passasissāmī ti sikkhati,
6. Sukhapaṭisaṁvedī assasissāmī ti sikkhati, Sukhapaṭisaṁvedī passasissāmī ti sikkhati,
7. Cittasaṅkhārapaṭisaṁvedī assasissāmī ti sikkhati, Cittasaṅkhārapaṭisaṁvedī passasissāmī ti sikkhati,
8. Passambhayaṁ cittasaṅkhāraṁ assasissāmī ti sikkhati, Passambhayaṁ cittasaṅkhāraṁ passasissāmī ti sikkhati,
9. Cittapaṭisaṁvedī assasissāmī ti sikkhati, Cittapaṭisaṁvedī passasissāmī ti sikkhati,
10. Abhippamodayaṁ cittaṁ assasissāmī ti sikkhati, Abhippamodayaṁ cittaṁ passasissāmī ti sikkhati,
11. Samādahaṁ cittaṁ assasissāmī ti sikkhati, Samādahaṁ cittaṁ passasissāmī ti sikkhati,
12. Vimocayaṁ cittaṁ assasissāmī ti sikkhati, Vimocayaṁ cittaṁ passasissāmī ti sikkhati.
13. Aniccānupassī assasissāmī ti sikkhati, Aniccānupassī passasissāmī ti sikkhati,
14. Virāgānupassī assasissāmī ti sikkhati, Virāgānupassī passasissāmī ti sikkhati,
15. Nirodhānupassī assasissāmī ti sikkhati, Nirodhānupassī passasissāmī ti sikkhati,
16. Paṭinissaggānupassī assasissāmī ti sikkhati, Paṭinissaggānupassī passasissāmī ti sikkhati.

Evaṁ bhāvitā kho bhikkhave ānāpānasati.

Evaṁ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṁsā.