Studies in Ven. Buddhadatta's Prosody

4: Madhuratthavilāsinī
(Buddhavaṁsa-aṭṭhakathā)

from Sumedhapatthanākathāvaṇṇanā

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upindavajirā
dīpaṅkare cārukare kumāre,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sivaṁkare santikare va jāte,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pakam-pi saṅkam-pi tadā samantā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sahassasaṅkhyā dasalokadhātu. [102]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
cakkavāḷasahassesu, dasasahasseva devatā,

−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
ekasmiṁ cakkavāḷasmiṁ, tadā sannipatiṁsu tā. [103]

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
bodhisattaṁ mahāsattaṁ, jātamattan-tu devatā,

⏑⏑−⏑¦−−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   mavipulā-type
paṭhamaṁ paṭiggaṇhiṁsu, pacchā taṁ manujā pana. [104]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upindavajirā
avāditā kenaci cammanaddhā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
supokkharā dundubhiyo ca vīṇā.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aghaṭṭitānābharaṇāni tasmiṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khaṇe samantā madhuraṁ raviṁsu. [105]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
chijjiṁsu sabbattha ca bandhanāni,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sayaṁ vigacchiṁsu ca sabbarogā.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rūpāni passiṁsu ca jāti-andhā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saddaṁ samantā badhirā suṇiṁsu. [106]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
anussatiṁ jātijaḷā manussā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁsaṭṭhā
labhiṁsu yānaṁ padasā va paṅgulā.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
videsayātā sayam-eva nāvā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sapaṭṭanaṁ sīgham-upāgamiṁsu. [107]

 

−−−−¦−⏑⏑¦−⏑−− This line has the Vedic opening, which is usually avoided in the Medieval texts.01   Upajāti
Ākāsaṭṭhaṁ bhūmigatañ-ca sabbaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sayaṁ samantā ratanaṁ viroci.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nibbāyi ghore niraye hutāso,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nadīsu toyam-pi ca nappavatti. [108]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
lokantare dukkhanirantare pi,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pabhā uḷārā vipulā ahosi.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathā tadā santataraṅgamālo,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahāsamuddo madhurodakoyaṁ. [109]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
na vāyi vāto pharuso kharo vā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
samphullapupphā taravo ahesuṁ.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
viroci cando adhikaṁ satāro,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na cāpi uṇho suriyo ChSa reads: sūriyo.02 ahosi. [110]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
khagā nabhamhā pi ca rukkhato ca,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
haṭṭhā va heṭṭhā pathaviṁ bhajiṁsu.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahācatuddīpagato ca megho,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pavassi toyaṁ madhuraṁ samantā. [111]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
ṭhatvā va dibbe bhavane sakasmiṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pasannacittā pana devatāyo.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nacciṁsu gāyiṁsu ca vādayiṁsu,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
seḷiṁsu tā keḷim-akaṁsu ceva. [112]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
sayaṁ kira dvāramahākavāṭā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khaṇeva tasmiṁ vivaṭā ahesuṁ.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahājane neva khudā pipāsā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pīḷesi lokaṁ kira kañci kañci. [113]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
ye niccaverā pana pāṇisaṅghā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
te mettacittaṁ paramaṁ labhiṁsu.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kākā ulūkehi cariṁsu saddhiṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
koṇā varāhehi akaṁsu keḷiṁ. [114]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
ghorā pi sappānamukhā pi sappā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kīḷiṁsu kāmaṁ nakulehi saddhiṁ.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gaṇhiṁsu majjārasiresu yūkā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vissatthacittā gharam-ūsikā pi. [115]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
buddhantarenāpi aladdhatoye,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pisācaloke vigatā pipāsā.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khujjā ahesuṁ samacārukāyā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mūgā ca vācaṁ madhuraṁ lapiṁsu. [116]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
pasannacittā pana pāṇisaṅghā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tadaññam-aññaṁ piyam-ālapiṁsu.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
assā ca hesiṁsu pahaṭṭhacittā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gajjiṁsu mattā varavāraṇā pi. [117]

 

⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−   Dutavilambita
surabhicandanacuṇṇasamākulā

⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−
kusumakuṅkumadhūpasugandhinī.

⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−
vividhacārumahaddhajamālinī,

⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−
dasasahassi ahosi samantato ti. [118]

 

* * *

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
appicchā pana santuṭṭhā, vattāro vacanakkhamā,

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−    pathyā
pavivittā asaṁsaṭṭhā, vinītā pāpagarahino. [119]

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   pathyā
sabbe pi sīlasampannā, samādhijjhānakovidā,

−−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
paññāvimuttisampannā, tipañcacaraṇāyutā. [120]

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
khīṇāsavā vasippattā, iddhimanto yasassino,

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
santindriyā damappattā, suddhā khīṇapunabbhavā ti. [121]

 

* * *

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upindavajirā
suvaṇṇavaṇṇāya pabhāya dhīro,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
suvaṇṇavaṇṇe kira maggarukkhe.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
suvaṇṇavaṇṇe kusume karonto,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
suvaṇṇavaṇṇo paṭipajji maggaṁ. [122]

 

from Dīpaṇkarabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dānaṁ nāma sukhādīnaṁ, nidānaṁ paramaṁ mataṁ,

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
nibbānaṁ pana sopānaṁ, patiṭṭhāti pavuccati. [123]

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dānaṁ tāṇaṁ manussānaṁ, dānaṁ bandhu parāyanaṁ,

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dānaṁ dukkhādhipannānaṁ, sattānaṁ paramā gati. [124]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
dukkhanittharaṇaṭṭhena dānaṁ nāvā ti dīpitaṁ.

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
bhayarakkhaṇato dānaṁ, nagaran-ti ca vaṇṇitaṁ. [125]

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dānaṁ durāsadaṭṭhena, vuttam-āsiviso ti ca,

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−    pathyā
dānaṁ lobhamalādīhi, padumaṁ anupalittato. [126]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
natthi dānasamo loke, purisassa avassayo,

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
paṭipajjatha tasmā taṁ, kiriyājjhāsayena ca. [127]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
saggalokanidānāni, dānāni matimā idha,

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
ko hi nāma naro loke, na dadeyya hite rato. [128]

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
sutvā devesu sampattiṁ, ko naro dānasambhavaṁ,

⏑−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   9 syllables
na dajjā sukhappadaṁ dānaṁ, dānaṁ cittappamodanaṁ. [129]

 

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dānena paṭipannena, accharāparivārito,

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
ramate suciraṁ kālaṁ, nandane suranandane. [130]

 

−⏑⏑−−,−⏑⏑−−   Campakamālā
pītimuḷāraṁ vindati dātā,

−⏑⏑−−,−⏑⏑−−
gāravam-asmiṁ gacchati loke.

−⏑⏑−−,−⏑⏑−−
kittim-anantaṁ yāti ca dātā,

−⏑⏑−−,−⏑⏑−−
vissasanīyo hoti ca dātā. [131]

 

−−−−,−⏑⏑−[−]−⏑⏑−−   Mattamayūra
datvā dānaṁ yāti naro [so] bhogasamiddhiṁ,

−−−−,−⏑⏑−[⏑⏑]−⏑⏑−−
dīghañ-cāyu sussaratam[-pi ca] vindati rūpaṁ

−−−−,−⏑⏑−−⏑⏑−−−
sagge saddhiṁ kīḷati devehi vimānesu We need to exclude so from the 1st line, pi ca from the 2nd (then reading sussarataṁ), and read devavimānesu in the 3rd line to correct the metre. This gāthā has evidently become confused and is laid out incorrectly on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD-ROM, perhaps because the metre is fairly rare. Note that the metre name itself occurs in the line d.03

−−−−,−⏑⏑−−⏑⏑−−
ṭhatvā nānā mattamayūrābhirutesu. [132]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
corārirājodakapāvakānaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhanaṁ asādhāraṇam-eva dānaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dadāti taṁ sāvakañāṇabhūmiṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
paccekabhūmiṁ pana buddhabhūmin ti. [133]

 

* * *

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
sīlaṁ sukhānaṁ paramaṁ nidānaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sīlena sīlī tidivaṁ payāti.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sīlañ-hi saṁsāram-upāgatassa,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tāṇañ-ca leṇañ-ca parāyanañ-ca. [134]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
avassayo sīlasamo janānaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kuto panañño idha vā parattha.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sīlaṁ guṇānaṁ paramā patiṭṭhā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yathā dharā thāvarajaṅgamānaṁ.

* * *

 

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
bhariyā padumā nāma, vibuddhapadumānanā,

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑−¦⏑−⏑−   pathyā
atrajo usabhakkhandho, dīpaṅkarassa satthuno. [136]

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
haṁsā koñcā mayūrākhyā, pāsādā pi tayo matā,

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
dasavassasahassāni, agāraṁ avasī kira. [137]

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
hatthiyānena nikkhanto, nandārāme jino vasī,

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−    pathyā
nando nāmassupaṭṭhāko, lokānandakaro kirā ti. [138]

 

from Koṇḍaññabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
koṇḍañño nāma sambuddho, candārāme manorame;

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
nibbāyi cetiyo tassa, sattayojaniko kato. [139]

 

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
na heva dhātuyo tassa, satthuno, vikiriṁsu tā;

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
ṭhitā ekaghanā hutvā, suvaṇṇapaṭimā viya. [140]

 

from Maṅgalabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
magge phale ca nibbāne, rukkhe paññattiyaṁ tathā;

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
sabbaññute ca ñāṇasmiṁ, bodhisaddo panāgato. [141]

 

from Revatabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
tassa dehābhinikkhantaṁ, pabhājālam-anuttaraṁ,

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
divā ceva tadā rattiṁ, niccaṁ pharati yojanaṁ. [142]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
dhātuyo mama sabbā pi, vikirantū ti so jino,

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
adhiṭṭhāsi mahāvīro, sabbasattānukampako. [143]

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
mahānāgavanuyyāne, mahato nagarassa so,

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
pūjito naram-ārūhi, ChSa reads: arūhi.04 parinibbāyi revato ti. [144]

 

from Piyadassībuddhavaṁsavaṇṇanā

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Pupphitaggā
gajavara vadato suṇohi vācaṁ,

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
mama hitam-atthayutañ-ca taṁ bhajāhi.

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−
tava vadhanirataṁ paduṭṭhabhāvaṁ,

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
apanaya santam-upehi cārudanti. [145]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
lobhena dosena ca mohato vā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yo pāṇino hiṁsati vāraṇinda.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
so pāṇaghātī suciram-pi kālaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dukkhaṁ sughoraṁ narakenubhoti. [146]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
mākāsi mātaṅga puneva rūpaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kammaṁ pamādena madena vā pi.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
avīciyaṁ dukkham-asayha kappaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pappoti pāṇaṁ atipātayanto. [147]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
dukkhaṁ sughoraṁ narakenubhotvā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
manussalokaṁ yadi yāti bhiyyo.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
appāyuko hoti virūparūpo,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vihiṁsako dukkhavisesabhāgī. [148]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
yathā ca pāṇā paramaṁ piyā te,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahājane kuñjara mandanāga.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathā parassā pi piyāti ñatvā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pāṇātipāto parivajjanīyo. [149]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
dose ca hiṁsānirate viditvā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pāṇātipātā virate guṇe ca.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pāṇātipātaṁ parivajjaya tvaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sagge sukhaṁ icchasi ce parattha. [150]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
pāṇātipātā virato sudanto,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
piyo manāpo bhavatīdha loke.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāyassa bhedā ca paraṁ panassa,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saggādhivāsaṁ kathayanti buddhā. [151]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Indavajirā
dukkhāgamaṁ nicchati koci loke,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sabbo pi jāto sukham-esa-t-eva.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmā mahānāga vihāya hiṁsaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhāvehi mettaṁ karuṇañ-ca kāle ti. [152]

 

from Sikhībuddhavaṁsavannṇṇanā

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upindavajirā
sikhī va loke tapasā jalitvā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sikhī va meghāgamane naditvā.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sikhī mahesindhanavippahīno,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sikhī va santiṁ sugato gato so. [153]

 

from Vessabhūbuddhavaṁsavaṇṇanā

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−   Aparavatta
usabhavatipure puruttame,

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−
jinavasabho bhagavā hi vessabhū,

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−
upavanavihare manorame,

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−
nirupadhisesam-upāgato kirā ti. [154]

 

from Kakusandhabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
apetabandho kakusandhabuddho,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
adandhapañño gatasabbarandho.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tilokasandho kira saccasandho,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kheme pane vāsam-akappayittha. [155]

 

from Koṇāgamanabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Upajāti (Vaṁsaṭṭhā)
sukhena koṇāgamano gatāsavo,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vikāmapāṇāgamano mahesī.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vane viveke sirināmadheyye,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
visuddhavaṁsāgamano vasittha. [156]

 

from Kasasapabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

−⏑−⏑⏑⏑¦−⏑⏑−−   Svāgatā (Classical)
kassapo pi bhagavā katakicco,

−⏑−⏑⏑⏑¦−⏑⏑−−
sabbasattahitam-eva karonto.

−⏑−⏑⏑⏑¦−⏑⏑−−
kāsirājanagare migadāye,

−⏑−⏑⏑⏑¦−⏑⏑−−
lokanandanakaro nivasī ti. Unusually the quotation marker is inside the metre here.05 [157]

 

from Gotamabuddhavaṁsavaṇṇanā

 

⏑−⏑−¦−,−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   mavipulā
idāni yasmā amhākaṁ, buddhavaṁsassa vaṇṇanā,

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
anukkamena sampattā, tasmāyaṁ tassa vaṇṇanā. [158]

 

* * *

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁsaṭṭhā
vibhūsitā bālajanāticālinī,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vibhūsitaṅgī vaniteva mālinī.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
sadā janānaṁ nayanālimālinī,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vilumpinīvātiviroci lumbinī. [159]

 

* * *

 

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   pathyā
mā nikkhama mahāvīra, ito te sattame dine,

−−⏑−¦⏑⏑⏑−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑⏑   navipulā
dibbaṁ tu cakkaratanaṁ, addhā pātu bhavissati. [160]

 

* * *

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
jānāmahaṁ mahārāja, mayhaṁ cakkassa sambhavaṁ.

⏑−⏑−¦−,−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   mavipulā
anatthikohaṁ rajjena, gaccha tvaṁ māra mā idha. [161]

 

⏑⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
sakalaṁ dasasahassam-pi, lokadhātum-ahaṁ pana,

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   pathyā
unnādetvā bhavissāmi, buddho loke vināyako ti. [162]

 

* * *

 

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−   Toṭaka
atha rājagahaṁ vararājagahaṁ,

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−
nararājavare nagaraṁ tu gate,

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−
girirājavaro munirājavaro,

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−
migarājagato sugato pi gato. [163]

 

* * *

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
pamattabandhussa ca yuddhakāle,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tilokabandhussa ca vattamāne.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ukkā samantā nipatiṁsu ghorā,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhūmandhakārā ca disā ahesuṁ. [164]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁsaṭṭhā
acetanāyam-pi sacetanā yathā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
gatā viyogaṁ patineva kāminī.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
lateva vātābhihatā sasāgarā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
pakam-pi nānāsadharā dharā mahī. [165]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
ahesum-uddhūtajalā samuddā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vahiṁsu najjo paṭilomam-eva,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kūṭāni nānātarusaṅghaṭāni,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhetvā girīnaṁ pathaviṁ bhajiṁsu. [166]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upindavajirā
pavāyi vāto pharuso samantā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nighaṭṭasaddo tumulo ahosi.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhajittha ghoraṁ ravirandhakāraṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kabandharūpaṁ gagane carittha. [167]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
evaṁ pakāraṁ asivaṁ aniṭṭhaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ākāsagaṁ bhūmigatañ-ca ghoraṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
anekarūpaṁ kira dunnimittaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ahosi mārāgamane samantā. [168]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
taṁ devadevaṁ abhihantukāmaṁ,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāmaṁ tu disvā pana devasaṅghā.

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
hāhā ti saddaṁ anukampamānā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
akaṁsu saddhiṁ amaraṅganāhi. [169]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
pacchā pi passiṁsu sudantarūpaṁ,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
disāvidīsāsu ChSa reads: disāvidisāsu.06 palāyamānaṁ.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa-antakaṁ taṁ sabalaṁ anekaṁ,

−−⏑⏑¦−⏑−¦−⏑−− The metre is wrong here, maybe we should read tharū ca hatthe, which would give a correct opening, but we would still have ragaṇa in the break which is unusual.07
hatthe ca tharū ca pātā tayiṁsu. [170]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti
vihaṅgamānaṁ garuḷo va majjhe,

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
majjhe migānaṁ paramo va sīho.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahāyaso mārabalassa majjhe,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
visārado vītabhayo nisīdi. [171]

 

from Nigamanakathā

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
ettāvatā gatā siddhiṁ, buddhavaṁsassa vaṇṇanā,

⏑−⏑⏑¦⏑−−⏑¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
suvaṇṇapadaviññātavicittanayasobhitā. [172]

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
porāṇaṭṭhakathāmaggaṁ, pāḷi-atthappakāsakaṁ,

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
ādāyeva katā buddhavaṁsassaṭṭhakathā mayā. [173]

 

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
papañcatthaṁ vivajjetvā, madhuratthassa sabbaso,

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
sampakāsanato tasmā, madhuratthappakāsinī. [174]

 

−−⏑⏑¦⏑−−⏑¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
kāvīrajalasampātaparipūtamahītale.

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
kāvīrapaṭṭane ramme, nānānārinarākule. [175]

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
kārite kaṇhadāsena, saṇhavācena sādhunā,

⏑−−⏑¦⏑−−⏑¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
vihāre vividhākāracārupākārago pure. [176]

 

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
chāyāsalilasampanne, dassanīye manorame,

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
hatadujjanasambādhe, pavivekasukhe sive. [177]

 

−⏑−−¦⏑−−⏑¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā
tattha pācīnapāsādatale paramasītale.

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   pathyā
vasatā buddhavaṁsassa, mayā saṁvaṇṇanā katā. [178]

 

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−   Bhujaṅgappayāta
yathā buddhavaṁsassa saṁvaṇṇanāyaṁ,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
gatā sādhu siddhiṁ vinā antarāyaṁ.

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
tathā dhammayuttā janānaṁ vitakkā,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
vinā-v-antarāyena siddhiṁ vajantu. [179]

 

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−   Bhujaṅgappayāta
imaṁ buddhavaṁsassa saṁvaṇṇanaṁ me,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
karontena yaṁ patthitaṁ puññajātaṁ.

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
sadā tassa devānubhāvena loko,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
dhuvaṁ santam-accantam-atthaṁ payātaṁ. [180]

 

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−   Bhujaṅgappayāta
vinassantu rogā manussesu sabbe,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
pavassantu devā pi vassantakāle.

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
sukhaṁ hotu niccaṁ varaṁ nārakā pi,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
pisācāpayātā pipāsā bhavantu. [181]

 

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−   Bhujaṅgappayāta
surā accharānaṁ gaṇādīhi saddhiṁ,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
ciraṁ devaloke sukhaṁ cānubhontu.

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
ciraṁ ṭhātu dhammo munindassa loke,

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−
sukhaṁ lokapālā mahiṁ pālayantu. [182]

 

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   pathyā
garūhi gītanāmena, buddhadatto ti vissuto,

−−−−¦−⏑⏑−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   bhavipulā
thero katvā aṭṭhakathaṁ, madhuratthavilāsiniṁ. [183]

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑−¦⏑−⏑−   pathyā
potthakaṁ ṭhapayitvemaṁ, parampare hitā-v-ahaṁ,

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   pathyā
aciraṭṭhitabhāvena, aho maccuvasaṁ gato. [184]

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   pathyā
antarāyaṁ vinā esā, yathā niṭṭhaṁ upāgatā,

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−    pathyā
tathā sijjhantu saṅkappā, sattānaṁ dhammanissitā ti. [185]