Śrī Piṁgala's
Chandaḥśāstra

Ttīyo 'dhyāyaḥ

 

[Vaidikacchandas]

pādaḥ // 3:1 //

iyādi-purṇaḥ // 3:2 //

gāyatryā vasavaḥ // 3:3 //

jagatyā ādityāḥ // 3:4 //

virājo diśaḥ // 3:5 //

triṣṭubho rudrāḥ // 3:6 //

eka-dvi-tri-catuṣ-pād-utkapādam // 3:7 //

ādyaṁ catuṣ-pād-tubhiḥ // 3:8 //

kvacin-tri-pād-ṣibhiḥ // 3:9 //

sā pādanict // 3:10 //

saṭka-saptakayor-madhye 'ṣṭāv-atipādanict // 3:11 //

dvau navakau ṣaṭ-kaś-ca nāgī // 3:12 // [Nāgī]

viparītā vārāhī // 3:13 // [Vārāhī]

ṣaṭ-kasaptakāṣṭakair-vardhamānā // 3:14 // [Vardhamānā]

viparītā pratiṣṭhā // 3:15 // [Pratiṣṭhā]

ttīyaṁ dvipāc-cāgata-gāyatrābhyām // 3:16 // [Dvipād Virāḍ]

tripān-traiṣṭubhaiḥ // 3:17 // [Tripād Virāḍ]

uṣṇig-gāyatrau jāgataś-ca // 3:18 // [Uṣṇiḥ]

kakum-madhye ced-antyaḥ // 3:19 // [Kakubh]

pura-uṣṇik-puraḥ // 3:20 // [Pura-uṣṇiḥ]

paroṣṇik-paraḥ // 3:21 // [Paroṣṇiḥ]

catuṣpād-ṣibhīḥ // 3:22 //

anuṣṭubh-gāyatraiḥ // 3:23 // [Anuṣṭubh]

tripāt-kvacij-jāgatābhyāṁ ca // 3:24 // [Tripādanuṣṭubh]

madhye 'nte ca // 3:25 //

bhatī jāgatas-trayaś-ca gāyatrāḥ // 3:26 // [Bhatī]

pathyā purvaś-cet-ttīyaḥ // 3:27 // [Bhatī Pathyā]

nyaṅkusāriṇī dvītīyah // 3:28 // [Nyaṅkusāriṇī]

skandhogrīvī krauṣṭukeḥ // 3:29 // [Skandhogrīvī]

urobhatī yāskasya // 3:30 // [Urobhatī]

upariṣṭāṭbhatyante // 3:31 // [Upariṣṭāṭbhatī]

purastāṭbhatī puraḥ // 3:32 // [Purastāṭbhatī]

kvacin-navakāś-catvāraḥ // 3:33 //

vairājau gāyatrau ca // 3:34 //

tribhir-jāgatair-mahābhatī // 3:35 // [Mahābhatī]

satobhatī tāṇḍinaḥ // 3:36 // [Satobhatī]

paṅktir-jāgatau gāyatrau ca // 3:37 // [Paṅkti]

purvau ced-ayujau sataḥ paṅktiḥ // 3:38 // [Sataḥ Paṅkti]

viparītau ca // 3:39 //

prastārapaṅktiḥ purataḥ // 3:40 // [Prastārapaṅkti]

āstārapaṅktiḥ parataḥ // 3:41 // [Āstārapaṅkti]

viṣṇārapaṅktir-antaḥ // 3:42 // [Viṣṇārapaṅkti]

saṁstārapaṅktir-bahiḥ // 3:43 // [Saṁstārapaṅkti]

akṣarapaṅktiḥ pañcakāś-catvāraḥ // 3:44 // [Akṣarapaṅkti]

dvāvatyalpaśaḥ // 3:45 //

padapaṅktiḥ pañca // 3:46 // [Padapaṅkti]

catuṣ-kaṣaṭkau trayaś-ca // 3:47 //

pathyā pañcabhir-gāyatraiḥ // 3:48 // [Paṅkti Pathyā]

jagatī ṣaḍbhiḥ // 3:49 // [Paṅkti Jagatī]

ekena triṣṭubjyotiṣmatī // 3:50 // [Triṣṭupjyotiṣmatī]

tathā jagatī // 3:51 // [Jyotiṣmatī]

purastājjyotiḥ prathamena // 3:52 // [Purastājjyotis]

madhyejyotir-madhyamena // 3:53 // [Madhyejyotis]

upariṣṭājyotir-antyena // 3:54 // [Upariṣṭājyotis]

ekasmin-pañcake chandaḥ śaṅkumatī // 3:55 // [Śaṅkumatī]

ṣaṭke kakudmatī // 3:56 // [Kakudmatī]

tripādaṇiṣṭha-madhyā pipīlikamadhyā // 3:57 // [Pipīlikamadhyā]

viparītā yavamadhyā // 3:58 // [Yavamadhyā]

ūnādhikenaikena nicdbhurijau // 3:59 // [Nict]

dvābhyāṁ virāḍ-svarājau // 3:60 // [Virāḍ-svarāḍ]

āditaḥ saṁdigdhe // 3:61 //

devatāditaś-ca // 3:62 //

agniḥ savitā somo bhaspatir-mitrā-varuṇāvindro viśvedevā devatāḥ // 3:63 //

svarāḥ ṣaḍ-jarṣabhagāndhāra-madhyam-apacamadhaivataniṣādāḥ // 3:64 //

sita-sāraṅgapi-śaṅga-kṣṇa-nīla-lohita-gaurā varṇāḥ // 3:65 //

āgniveṣya-kāṣyapa-gautamāṅgirasa-bhārgava-kauśika-vāsiṣṭhāni gotrāṇī // 3:66 //