The Text of the Verses from Cūlavaṁsa (Vol 1)right click to download mp3

 

Mandakkantā (17) Mhv 37.248   

−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
Sabbe pete dharaṇipatayo maccum-accetum-ante

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
no sakkhiṁsūpacitasubalā sādhusaṁpannabhogā,

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
evaṁ sabbe nidhanavasagā honti sattā ti niccaṁ

−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
rāgaṁ sammā vinayatu dhane jīvite cāpi dhīmā.

 

Upajāti (11) Mhv 38.115    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Dasāpi te rājavarā sabhogā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
upāgamuṁ maccumukhaṁ abhogā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aniccataṁ bhogavato dhane ca

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
disvā sapañño vibhavaṁ va icche?

 

Saddūlavikkīlita (19) Mhv 39.59    

−−−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
Evaṁ Kassapakopino atibalī puññakkhaye saṅkhate

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
jetuṁ no visahittha maccum-upagaṁ so yeva dāso viya:

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
tasmā maccubhayaṁ nihacca sukhino hessanti medhāvino

−−−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
nibbāṇaṁ param-accutaṁ sivapadaṁ pattabbam-attaññunā.

 

Saddharā (21) Mhv 41.103    

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
Aṭṭhete tuṭṭhacittāparimitavibhavā rājarājena rūpā

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
rājāno rājamānā narakarituragā sūrasenārathehi

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
ante hitvākhilaṁ taṁ vigataparijanāḷāhaṇaṁ saṁgatāsuṁ:

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
sappañño taṁ saranto bhavatu bhavasukhaṁ vantukāmo hitesī.

 

Saddūlavikkīlita (19) Mhv 42.69    

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
Evaṁ puññaratā narādhipatayo saṁpannabhogāgamuṁ

−−−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
maccusseva vasaṁ tato hi matimā sammā bhavassīdisaṁ

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
passanto niyamaṁ, vihāya vidhinā sabbaṁ bhave saṁgatiṁ

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
nibbāṇābhimukho careyya dhitimā pabbajjam-ajjhūpago.

 

Upajāti (11) Mhv 44.155    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ aniccā vata sabbabhogā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sudullabhā ceva khaṇeva sobhā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmā hi etesu ratiṁ vihāya

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhaveyya dhammābhimukho hitesī.

 

Indavajirā (11) Mhv 45.82    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ pare māriya āhavamhi

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kicchena laddhā va narena bhogā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
āsuṁ khaṇe vijjulatopasobhā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ko buddhimā tesu ratiṁ kareyya?

 

Upajāti (11) Mhv 46.47    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ viditvā bahupaddavāni

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhanāni dhaññāni ca vāhanāni

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vihāya rajjesu ratiṁ sapaññā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
manuññapuññābhiratā bhaveyyuṁ.

 

Upajāti (11) Mhv 48.160    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ anekehi nayehi laddhā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
janassa dukkhehi virūpakehi

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhogā vinassanti khaṇena sabbe.

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Aho tahiṁ yeva ramanti bālā!

 

Upajāti (11) Mhv 49.94    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ aniccā vata sabbadehī

−−⏑−¦−⏑−¦−⏑−−
sabbaññuno pevam-upenti maccuṁ:

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pahāya tasmā bhavarāgajātaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
buddho subuddhī vibhave bhaveyya.

 

Upajāti (11) Mhv 50.87    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Bhogā aniccā saha jīvitena,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pag-eva te bandhujanā sahāyā:

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
narādhipaṁ passatha ekam-eva

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
samāgataṁ maccumukhaṁ sughoraṁ.

 

Upajāti (11) Mhv 51.136    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Sudujjayaṁ Paṇḍunarādhirājaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
eko, paro Rohaṇam-uggaduggaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
katvā pi ete savasaṁ narindā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sayaṁ vasaṁ maccum-upāgamiṁsu.

 

Saddharā (21) Mhv 52.82    

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
Laṅkārajje pi ṭhatvā kathitatipiṭako sabbavijjāpadīpo

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
vattā vādī kavīso satidhitivisado desako bhāvako ca

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
paññāsaddhādayāvā parahitanirato lokavedī vadaññū

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
rājindo Kassapoyaṁ viya vimalaguṇo hotu loko pi sabbo.

 

Saddūlavikkīlita (19) Mhv 53.52    

−−−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
Pañcete vasudhādhipā vasumatiṁ ekātapattaṅkitaṁ

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
bhutvā niggahasaṁgahehi sakalaṁ lokaṁ vasevattiya

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
yātā maccuvasaṁ saputtavanitā sāmaccamittānugā:

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
iccevaṁ satataṁ sarantu sujanā hātuṁ pamādaṁ madaṁ.

 

Upindavajirā (11) Mhv 54.73    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Ito viditvā khalu pāpamitta-

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vidheyyabhāvaṁ parihānihetuṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sukhattito ye idha vā huraṁ vā,

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jahantu te ghoravisaṁ va vālaṁ.

 

Upajāti (11) Mhv 55.34    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Pamādadosānagatena evaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
laddhā pi bhogā na thirā bhavanti:

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
iccappamādaṁ hitam-āsasāno

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
niccaṁ suviññū susamācareyya.

 

Upajāti (11) Mhv 56.17    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Ime bhusaṁ lobhabalābhibhūtā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gatā asesā vivasā vināsaṁ:

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
iccevam-aññāya sadā sapañño

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
taṇhakkhaye yeva ratiṁ kareyya.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 57.76    

−−⏑−¦⏑⏑⏑ −⏑⏑¦−⏑−−
Āgamma sattarasavassavayaṁ kumāro

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sabbattha patthaṭamahāyasakittitejo

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sāmādinekavidhiyogavisesadakkho

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
khīṇārikaṇṭakam-akākhilarohaṇaṁ taṁ.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 58.59    

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
Vīro asesanihatuddhatacoḷaseṭṭho

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
viññū susādhu ṭhapitākhilarājaraṭṭho

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
iṭṭhaṁ 'nurādhapuraseṭṭham-atīva haṭṭho

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
vassamhi pañcadasame gami rājaseṭṭho.

 

Upajāti (11) Mhv 59.51    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Vidhāya evaṁ sajane janindo

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nissesato bhogasamappito so

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dayāparo ñātijanātam-atthaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
samācarī nītipathānurūpaṁ.

 

Saddharā (21) Mhv 60.91    

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
Evaṁ paññāsavassāni ha Vijayabhujo vattayitvāna sammā

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
āṇācakkaṁ janindo vyapagatakhalanaṁ esa pañcādhikāni

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−−
vaḍḍhetvā sāsanaṁ taṁ khaladamiḷabhayopaddutaṁ cāpi lokaṁ

−−−−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−−
saggaṁ lokaṁ sapuññappabhavam-uruphalaṁ passituṁ 'vāruroha.

 

Saddūlavikkīlita (19) Mhv 61.73   

−−−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
Evaṁ gāmakabhojakā viya bhusaṁ tejovihīnā sadā

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
accantaṁ byasanātisattahadayā rājābhimānujjhitā.

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
niccaṁ attaparatthasiddhividhurā saṅgā vihīnāsayā

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−
sabbe te vihariṁsu bhūmipatayo cārittamaggātigā.

 

Upajāti (11) Mhv 62.67    

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Saputtadārehi samaggavāsaṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
narādinātho nivasaṁ tahiṁ so

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tibbena phuṭṭho mahatā gadena

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rajjena saddhiṁ vijahittha dehaṁ.

 

Upajāti (11) Mhv 63.53    

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Laddhā tato kañcukisūdakāra-

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vaggādineke paricārake so

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nānāguṇārādhitamānasassa

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vasī sakāse pituno sukhena.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 64.64    

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
Laddhāna rattiyam-athekadinaṁ khaṇaññū

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
so tādisaṁ khaṇam-akhīṇatarorupāyo

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
jānāti no sakapitā gamanaṁ yathā taṁ

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
gehābhinikkhami tathā caturo kumāro.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 65.44    

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
Vīro yasovaradhano dhitimā kumāro

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
vīropakāracaturo varakittisāro

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
senindasaṁcitam-anappadhanaṁ bhaṭānaṁ

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
sabbaṁ visajjayi yathā ruciyā gahetuṁ.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 66.158   

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ purācitasamunnatapuññakamma-

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
saṁpannasattavihitā nikhilā payogā

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
appatva kaṁci pi vibandhakahetum-enti

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
siddhiṁ ti ñatva nipuṇo kusalaṁ kareyya.

 

Mālinī (15) Mhv 67.96   

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−−
Varaguṇagaṇanītānekasāmantacitto

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
suvidhunitasapatto tikkhatejobhipatto

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
sakalabhuvanagabbhavyāpisakkittivitto

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
samadhivasi puraṁ taṁ sundarānekavutto

 

Indavajirā (11) Mhv 68.59   

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ samiddhiṁ gamitaṁ sakīyaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khuddaṁ pi rajjaṁ nijadhīvisesā

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aññaṁ mahantaṁ pi yathātiseti

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rajjaṁ, tathākāsi vidhānadakkho.

 

Upajāti (11) Mhv 69.38   

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Itthaṁ vidhiññū kavacāvudhāni

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
balāni sūrāni ca sādhayitvā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
apīḷayitvā janataṁ sukhena

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
akāsi nānādhanasaṁcayaṁ ca

 

Upajāti (11) Mhv 70.336   

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ sudukkhena gahītarajjaṁ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁghassa rājā vacanaṁ nisamma

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
datvāna rañño sakaraṭṭham-eva

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gato: aho tassa dayāparattaṁ.

 

Vasantatilakā (14) Mhv 72.329   

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
Evaṁ disā ca vidisā ca vidhāya sabbā

−−⏑−¦⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−−
pūjāmayā viya sa majjhimalokapālo

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
rājā Parakkamabhujo varacakkavattī

−−⏑−¦⏑⏑⏑−,⏑⏑¦−⏑−−
vasse akāsi dutiye dutiyābhisekaṁ.