Jagatī

 

In the Jagatī class of metres the table is 23 units wide, 8,191 units deep,
& 188,393 square units in extent.

(12 syllables, 4,096 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
12 metres have 1 heavy syllable
66 metres have 2 heavy syllables
220 metres have 3 heavy syllables
495 metres have 4 heavy syllables
792 metres have 5 heavy syllables
924 metres have 6 heavy syllables
792 metres have 7 heavy syllables
495 metres have 8 heavy syllables
220 metres have 9 heavy syllables
66 metres have 10 heavy syllables
12 metres have 11 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

1. −−−−−−−−−−−−
...
199. −⏑⏑−−−⏑⏑−−−−Kāntotpīḍā (ChŚā)
...
241. −−−−⏑⏑⏑⏑−−−−Jaladharamālā (4) (ChŚā, VR, Vutt Pa)
...
525. −−⏑⏑−−−−−⏑−−Vāhinī (ChŚā)
...
576. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−⏑−−Puṭa (8) (ChŚā, VR, Vutt)
577. −−−−−−⏑−−⏑−−Vaiśvadevī (5) (ChŚā, VR), Vessadevī (Vutt)
...
586. ⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−Bhujaṅgaprayāta (ChŚā, VR), Bhujaṅgappayāta (Vutt)
...
716. ⏑⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−−Kamalā (Vutt)
...
781. −−⏑⏑−−−−⏑⏑−−Maṇimālā (VR, Vutt Pa)
...
880. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−Abhinavatāmarasa (VR), Tāmarasa (Vutt)
...
944. ⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−Navamālinī (ChŚā), Navamālikā (VR, Vutt Pa)
...
976. ⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−Kusumavicitrā (ChŚā, VR), Kusumavicittā (Vutt)
...
1,088. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−−⏑−Tata (ChŚā)
...
1,171. −⏑−−⏑−−⏑−−⏑−Sragviṇī (ChŚā, VR), Subbanītā (Vutt Pa)
...
1,216. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−Cañcalākṣikā (ChŚā), Gaurī (ChŚā), Pramudita (VR), Mandākinī (VR fn), Pamudita (Vutt Pa)
1,216. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−  (7) Prabhā (VR fn)
..
1,366. ⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−Svamocacāmara (VR fn)
...
1,381. −−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−Indravaṁśā (ChŚā, VR), Indavaṁsā (Vutt)
1,382. ⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−Vaṁśasthā (ChŚā, VR), Vaṁsaṭṭhā (Vutt)
...

1,392. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑−Varatanu (ChŚā, 6), Mālanī (VR, Vutt Pa), Tati (VR fn)
...
1,397. −−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−Lalitā (VR, Vutt)
1,398. ⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−Pañcacāmara (VR fn)
...
1,400. ⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−Priyaṁvadā (VR), Piyaṁvadā (Vutt)
...
1,464. ⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−Drutavilambita (ChŚā, VR), Dutavilambita (Vutt)
...
1,472. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−Ujjvalā (VR), Ujjalā (Vutt)
...
1,756. ⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−Toṭaka (ChŚā, VR, Vutt)
...
1,772. ⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−Pramitākṣarā (ChŚā, VR), Pamitakkharā (Vutt)
...
1,886. ⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−Jaloddhatagati (6) (ChŚā, VR, Vutt Pa)
...
1,979. −⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−Candravartma (4) (VR), Candavuttī (Vutt Pa)
...
2,024. ⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−Lalanā (5) (ChŚā)
...
2,926. ⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑Mauktikadāma (VR fn)
...
4,096. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑