5 Mātrā

 

1. ⏑−−
2. −⏑−
3. ⏑⏑⏑−
4. −−⏑
5. ⏑⏑−⏑
6. ⏑−⏑⏑
7. −⏑⏑⏑
8. ⏑⏑⏑⏑⏑