Ākhyānaka

Ākhyānikī

Āpātalikā

Āpātalikā

Āpīḍa

Ārāma

Āruhanaṁ

Ārdrā

Ārya

Āryagīti

Āryā Capalā

Āryā Pathyā

Āryā Vipulā

Iddhi

Indavaṁsā

Indavajirā

Indavajirā

Indrapada

Indravaṁśā

Indravajrā

Indravajrā

Ujjalā

Ujjvalā

Udiccyavutti

Udīcyavtti

Udgatā

Udgīti

Uddāma

Uddharṣiṇī

Upagīti

Upacittā

Upacitrā

Upacitrā

Upacitrā

Upaṭṭhitā

Upamālinī

Upasthitapracupita

Upasthitā

Upasthitā

Upasthitā

Upindavajirā

Upindavajirā

Upendravajrā

Upendravajrā

Ubbhāsaka

ddhi

ṣabhajavilasita

Ekarūpa

Ekarūpa

Elā

Opacchandasaka

Opacchandasaka

Aupacchandasaka

Aupacchandasaka

Aupacchandasika

Aupacchandasika