Kaññā

Kanakaprabhā

Kantā

Kanyā

Kamalā

Kamalā

Karivāṇakha

Kalahaṁsa

Kalākhyā

Kalikā

Kāntotpīḍā

Kāmakkīḷā

Kāmanīlāsana

Kāmalatikā

Kāsāra

Kitti

Kiriṭa

Kīrti

Kuṭilagati

Kuṭilagatī

Kuṭilā

Kuṭilā

Kuḍmaladantī

Kupuruṣajanitā

Kumāralalitā

Kumārī

Kusumatthabaka

Kusumavicittā

Kusumavicitrā

Kusumastavaka

Kusumā

Kusumitalatāvellitā

Ketumatī

Kedāra

Kesā

Kokilaka

Krauñcapadā

Kṣamā

Khañjā

Gajapati

Gāminī

Gīti

Gītikā

Gītyāryā

Gītyāryā

Govinda

Gaurī

Gaurī