Cañcarīkāvalī

Cañcalākṣikā

Caṇḍavuṭṭhippayāta

Caṇḍavṣṭiprayāta

Caṇḍavṣṭiprayāta

Caṇḍī

Candanikā

Candalekhā

Candalekhā

Candavuttī

Candikā

Candralekhā

Candravartma

Candrāvartā

Candrikā

Candrautasa

Capalāvaktra

Capalāvatta

Campakamālā

Cārubhāsinī

Cāruhāsinī

Citta

Citrapadā

Citrā

Cūḍāmaṇi

Cūlikā

Chāyā

Jaghanacapalā

Jaladharamālā

Jaloddhatagati

Javipulā

Jīmūta

Jyotis