Dakkhiṇantikā

Dakśiṇāntikā

Dīpakamālā

Dutamajjhā

Dutavilambita

Dummila

Devacaraṇā

Devaravaratanu

Dodhaka

Drutamadhyā

Drutavilambita

Dharaṇī

Dhti