Paṅktī

Paccavutti

Pañcacāmara

Pañcacāmara

Paṇava

Pathyāvaktra

Pantī

Pabodhikā

Pabhaddaka

Pabhāva

Pamāṇikā

Pamitakkharā

Pamudita

Pavattaka

Pavaralalita

Pahārsinī

Pādākulaka

Pathyāvatta

Piyaṁvadā

Puññā

Puṭa

Pupphitaggā

Puṣpitāgrā

Pthvī

Pemā

Pracitaka

Pracitaka

Pratyāpīḍa

Pratyāpīḍa

Prabhadraka

Prabhā

Pramadānanam

Pramāṇikā

Pramitākṣarā

Pramudita

Pravttaka

Prahaṇakalitā

Prahārṣiṇī

Prācyavtti

Priyaṁvadā

Prītī

Premā

Phulladāma