Bālā

Buddhi

Brahmādirūpa

Bhaddaka

Bhaddavirāja

Bhaddā

Bhaddikā

Bhaddikā

Bhadraka

Bhadravirāj

Bhadrā

Bhadrikā

Bhadrikā

Bhamaravilasitā

Bhavipulā

Bhāj

Bhārakkantā

Bhujagasusubhatā

Bhujaṅgappayāta

Bhujaṅgaprayāta

Bhujaṅgavijumbhita

Bhujaṅgavijmbhita

Bhramaravilasitā

Magī

Mañjubhāṣiṇī

Mañjuhāsinī

Maṇiguṇanikara

Maṇimajjhā

Maṇimālā

Matāmālā

Mattakkīḷā

Mattamayūrā

Mattavilāsinī

Mattā

Mattākrīḍā

Mattāsamaka

Mattāsī

Mattebhavikkīḷita

Mattebhavikrīḍita

Madalekhā

Madirā

Madraka

Madhumatī

Manuññā

Manoramā

Mandakkāntā

Mandā

Mandākinī

Mandākrāntā

Mandāra

Mayūragati

Mayūranacca

Mayūrasāriṇī

Mavipulā

Mahācapalā

Mahāsaddharākhyā

Mahāsragdharā

Mākanda

Māṇavaka

Māṇirāga

Mātrāsamaka

Māyā

Mālanī

Mālanī

Mālā

Mālā

Mālinī

Mālinī

Migindamukha

Mukula

Mukhacapalā

Meghamālā

Meghavitāna

Meghavipphujjitā

Meghavisphūrjitā

Mauktikadāma

Mauktikamālā