Yavaktra

Yavamatī

Yuvatinaccana

Rathoddhatā

Ramaṇī

Ramaṇī

Ramanī

Ravipulā

Rāmā

Rāmā

Rucirā

Rummavatī

Lapopamā

Lalanā

Lalanā

Lalalitā

Lalita

Lalitā

Lalitā

Lavalī

Lālitya

Lāsinī

Līlākara

Lolā