Saṁgrāmac

Saṁskāra

Saṁhāra

Sakvinī

Saṅgatā

Saṅgrāma

Satī

Satkāra

Sattamātaṁgalīlākara

Saddūlavikkīḷita

Saddharā

Sandoha

Samānikā

Samddhī

Savipulā

Sasikalā

Sasippabhā

Sasivadanā

Sādhāra

Sānanda

Sāra

Sālasā

Sālā

Sālinī

Sāvitrī

Siṁhavikrāṁta

Siṁhavikrīḍita

Siṁhaviskūrjita

Siṁhonnatā

Sikhaṇḍita

Sikhariṇī

Siddhi

Sirī

Suddhavaṁsā

Suddhavirāja

Sundarikā

Sundarī

Subbanītā

Sumatī

Sumukhī

Sumukhī

Surasasirī

Surasā

Surāma

Suvaṁśā

Suvadanā

Setava's Navipulā

Setava's Bhavipulā

Setava's Ravipulā

Saitava's Tavipulā

Saitava's Tavipulā

Saitava's Navipulā

Saitava's Bhavipulā

Saitava's Ravipulā

Sotkaṇṭha

Somakulam

Somarājī

Saumyā

Saurabhaka

Strī

Sragdharā

Sragviṇī

Sragviṇī

Sraj

Svamocacāmara

Svāgatā

Haṁsamālā

Haṁsayātā

Haṁsaruta

Haṁsaśyenī

Haṁsī

Haṁsī

Haranaccana

Hariṇaplutā

Hariṇī

Halamukhī