Vttaratnākara Index of Metres

 

A   Ā   I   Ī   U   Ū   E   O

KA   KHA   GA   GHA

CA   CHA   JA   JHA   ÑA

TA   THA   DA   DHA   NA

PA   PHA   BA   BHA   MA

YA   RA   LA   VA   ŚA   SA   HA

 

 

Atijagatī [trayodaśākṣarā]

Atidhtiḥ [ūnaviṁśaty-akṣarā]

Atirucirā (1)

Atirucirā (2)

Atiśakvarī [pañcadaśākṣarā]

Atiktiḥ [pañcaviṁśaty-akṣarā]

Atyaṣṭiḥ [saptadaśākṣarā]

Atyuktā [dvyakṣarā]

Anaṅgakrīḍā

Anuṣṭup [aṣṭākṣarā]

Aparavaktra

Aparājitā

Aparāntikā

Apavāha

Abhinavatāmarasa

Amtadhārā

Arṇa

Aṣṭiḥ [ṣoḍaśākṣarā]

Asaṁbādhā

Aśvalalitā

Acaladhti

Aupacchandasika

Āpātalikā

Āpīḍa

[Āryā]

Āryā

Āryāgīti

Āktiḥ [dvāviṁśaty-akṣarā]

Ākhyānakī

Indravaṁśā

Indravajrā

Ujjvalā

Utktiḥ [ṣaḍviṁśatyakṣarā]

Udicyavtti

[Udgatā]

Uddharṣiṇī

Udgatā

Udgīti

Upajāti

[Upasthitapracupita]

Upasthitapracupita

Upasthitā (1)

Upasthitā (2)

Upagīti

Upacitra

Upacitrā

Upendravajrā

Uṣṇik [saptākṣarā]

Uktā [ekākṣarā]

ṣabhagajavilasita

Elā

Kanyā

Kalikā

Kusumavicitrā

Kusumitalatāvellitā

Ketumatī

Kokilaka

Krauñcapadā

Ktiḥ [viṁśatyakṣarā]

Kṣamā

Khañjā

Gāyatrī [ṣaḍakṣarā]

Gīti

[Gīti]

Candralekhā

Candravartma

Caṇḍavṣṭiprayāta

Cāruhāsini

Citrapadā

Citrā

Jaladharamālā

Jaloddhatagati

Jagatī [dvādaśākṣarā]

Tanumadhyā

Tanvī

Toṭaka

Triṣṭup [ekādaśākṣarā]

Daṇḍakāḥ

Daṇḍakāḥ

Dakṣiṇāntikā

Dodhaka

Drutamadhyā

Drutavilambita

[Dvipāda]

Dhtiḥ [aṣṭadaśākṣarā]

Narkuṭaka

Navamālikā

Nārī

Padacaturūrdhva

[Padacaturūrdhva]

Paṇavam

Paṅkti [daśākṣarā]

Pādākulaka

Pāṅkti

Puṭo

Puṣpitāgrā

Pthvī

Pratiṣṭhā [caturakṣarā]

Prabhadraka

Prabhā

Pramāṇikā

Pramitākṣarā

Pramuditavadanā

Pravttaka

Praharaṇakalitā

Praharṣiṇī

Praktiḥ [ekaviṁśaty-akṣarā]

Pracitaka

Prācyavtti

Priyaṁvadā

Bhatī [navākṣarā]

Bhadravirāḍ

Bhadrakā

Bhadrikā

Bhujagaśiśubhtā

Bhujaṅgaprayātaṁ

Bhujaṅgavijmbhita

Bhramaravilasita

Mañjubhāṣiṇī

Mattamayūra

Mattā

Mattākrīḍā

Madalekhā

Madhyā [tryakṣarā]

Manoramā

Mandākrāntā

Mayūrasāriṇī

Maṇimālā

Maṇiguṇanikara

Mātrāsamaka

[Mātrāsamaka]

Mālanī

Mālinī

Māṇavaka

Mauktikamālā

Mgī

Yavamatī

Rathoddhatā

Rukmavatī

Lalitā (1)

Lalitā (2)

Lavalī

Vaṁśapatrapatita

Vaṁśastha

Vardhamāna

Vasantatilakā

Vasumatī

Vaktra

[Vaktra]

Vātormi

Vānavāsikā

Vāṇinī

Vitāna

Vidyunmālā

Viparītākhyānakī

Viśloka

Viktiḥ [trayoviṁśaty-akṣarā]

Vegavatī

Vaitālīya

[Vaitālīya]

Vaiśvadevī

Vtta

Vttā

Śaśivadanā

Śaśikalā

Śakvarī [caturdaśākṣarā]

Śārdūlavikrīḍita

Śālinī

Śikhariṇī

Śikhā

Śuddhavirāḍ

Śuddhavirāḍārṣabha

Śrī (1)

Śrī (2)

Samānikā

Saṅktiḥ [caturviṁśaty-akṣarā]

Siṁhonnata

Supratiṣṭhā [pañcākṣarā]

Sumukhī

Suvadanā

Saurabhaka

Strī

Sraj

Sragdharā

Sragviṇī

Svāgatā

Haṁsaruta

Hariṇaplutā

Hariṇī

Halamukhī